Savonia erikoistumiskoulutus

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

14.3.2023 00:00

Savonia ammattikorkeakoulu

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € ( alv 0 %) 
Koulutuksen ajankohta: 14.3.2023- 29.2.2024
Haku koulutukseen: 15.9.-11.12.2022

Hakulomake

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksella vahvistetaan tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyössä. Koulutuksessa opitaan ennakoimaan potilaan voinnissa tapahtuvia muutoksia ja toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Koulutus antaa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja akuuttihoitotyön kehittämiseen.

Akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia sairaanhoitajia tarvitaan kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä, esimerkiksi perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon akuuttihoitotyön yksiköissä, vuodeosastoilla ja valvontayksiköissä. Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen antaa sairaanhoitajille valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuutin hoitotyön ympäristöissä. 

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu AMK- tai vastaavan opistotutkinnon suorittaneille, kliinisessä hoitotyössä työskenteleville sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille ja ensihoitajille.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta akuuttihoitotyöstä, eikä minimityökokemusvuosia ole määritelty. 

 

Tavoitteet

Koulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja osaa kehittää akuuttihoitotyötä
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa
 • osaa priorisoida tehtäviä potilaan hoidossa ja työskennellä potilasturvallisesti  
 • osaa työskennellä akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä sekä potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen ja 
 • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti

 

Sisältö

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä moduulista.

MODUULI 1: 

AKUUTTIHOITOTYÖN KLIININEN OSAAMINEN  20 op

 •  Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi ja hoito 10 op
 •  Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op 
 •  Päivystys ja tehohoito 5 op 

MODUULI 2:

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA AKUUTTIHOITOTYÖN KEHITTÄMISOSAAMINEN  10 op

 • Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä 5 op 
 • Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuutti- hoitotyössä 5  op

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Lähipäiviin sisältyy mm. kliinisten taitojen harjoittelua simulaatioissa. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

 

Ajankohta

14.3.2023- 29.2.2024, jonka aikana lähipäivä 12 kpl:

 • Lähipäivät keväällä 2023: 14.-15.3, 18.4 ja 16.-17.5
 • Lähipäivät syksyllä 2023: 5 lähipäivää (päivämäärät tarkentuvat koulutuksen alkaessa)
 • Lähipäivät keväällä 2024: 2 lähipäivää (päivämäärät tarkentuvat toukokuussa 2023)

Hinta

1500 €  ( alv 0% )/ osallistuja. Laskutus kahdessa erässä; huhtikuussa 2023 ja marraskuussa 2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 15.9.2022-11.12.2022 välisenä aikana.


 Hakulomake

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 16.12.2022 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka 4.1.2023 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Ajankohta

Alkaa:  

14.3.2023 00:00

Päättyy:  

29.2.2024 00:00

Tapahtumapaikka

Savonia ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

0447856823

kristiina.martikainen@savonia.fi