Savonia erikoistumiskoulutus

Biotalouden erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 900 € (alv 0%)
Haku koulutukseen: 1.10.–1.11.2021
Koulutuksen ajankohta: 1.1.2022–31.12.2023
Toteutus: Koulutus toteutetaan hybridiratkaisuna sisältäen sekä lähipäiviä, että etäpäiviä. Tutustu opetusaikatauluihin täältä.

Koulutusesite

Biotalouden erikoistumiskoulutus antaa laajan näkökulman biotalouteen, mahdollisuuden syventää osaamistaan vastaamaan nykyisen tai tulevan työtehtävän vaatimuksia sekä verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen keskiössä yrityslähtöiset kehittämisprojektit, kts. esimerkkejä  ensimmäisestä ja toisesta toteutuksesta.

Hakukelpoisuus

Hakijalla tulee olla soveltuva maatalous- ja metsätieteellisen tai luonnontieteellisen alan, luonnonvara-alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus. Biotalouden erikoistumiskoulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka toimivat tai ovat kiinnostuneita toimimaan biotalouden alalla. He voivat työskennellä yrityksissä; yrittäjinä; neuvonta-, tutkimus- tai edistämistehtävissä; tai ammatillisina opettajina. He voivat olla biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa toimivia henkilöitä.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

  • Osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
  • Hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia
  • Kykenee yhdistämään olemassa olevia eri toimialojen prosesseja sekä tunnistaa uusia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja
  • Osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja
  • Kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
  • Osaa arvioida biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia
  • Tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot mukaan lukien lainsäädännön

Koulutuksen rakenne

bioerko-opintojen-rakenne.png (203 KB)

Hinta

900 €/osallistuja (alv 0%).
Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä: 23.3.2022 ja 30.9.2022.

Hakeminen ja opiskelu

Haku sulkeutuu 1.11.2021 klo 15.00. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 12.11.2021 sähköpostilla. Opiskelupaikka täytyy ottaa vastaan 28.11.2021 mennessä. Opinnot alkavat 1.1.2022 jälkeen erikseen ilmoitettavana ajankohtana ja opiskeluoikeusaika kestää 31.12.2023 saakka, johon mennessä opinnot on suoritettava.

Lisätietoja: Korkeakoulukohtainen kuvaus

Savonia-ammattikorkeakoulun vastuulla biotalouden erikoistumiskoulutuksessa on erityisesti kiertotalouden prosessit. Tähän sisältyy mm. kiertotalouden toimintaperiaatteet, erilaiset biotaloudesta syntyvät sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen sekä hyödyntämisen taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Näkökulmia kiertotalouteen tuodaan erityisesti maatalouden, energiantuotannon ja liiketoiminnan kannalta.

 

HAKU ERIKOISTUMISKOULUTUKSEEN AVAUTUU 1.10.2021 KLO 10.00.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 1.11.2021 15:00

Määrä:


Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

0447856762

tanja.pentinsaari@savonia.fi