Tapahtuman oletuskuva

Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX:llä 5 op

1.6.2022 00:00

Opintojaksolle ilmoittautuminen 14.3. - 15.5.2022

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella ja testata yksinkertaisen tehtäväketjun automatisoinnin toiminnan UiPath StudioX –ohjelmistolla.
  • osaa etsiä virhetilanteiden syitä ja korjata niitä.
  • osaa julkaista robotin, jota (kuvitteellinen) työkaveri voi käyttää tarvittaessa.
  • osaa soveltaa ohjelmoinnillista ajattelua käytännössä.
  • tunnistaa ohjelmistorobotiikan keskeisen idean ja sen menetelmiä, käyttökohteita, hyötyjä sekä rajoitteita.

Keskeiset sisällöt

  • UiPath StudioX:n käyttö yksinkertaisten prosessien automatisoinnissa ja harjoitusten tekemistä hyödyntäen MS Word, Excel ja - Outlook –ohjelmistoja sekä selainohjelmistoja ja internet-sivustoja
  • Ohjelmoinnillisen ajattelun kehittäminen ja virhetilanteiden selvittäminen
  • Ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksien tunnistaminen ja ymmärtäminen

Suoritustavat

  • Arvioitavan harjoitustehtävän suorittaminen hyväksytysti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle avautuu 01.06.2022.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.06.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 01.07.2022 ja sulkeutuvat 12.08.2022 klo: 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 12.09.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

- Työasemalle ladattava sovellus/UiPath Studio Community Edition
- Huom! Saatavissa vain Windows-käyttöjärjestelmälle
- MS Office –paketin ohjelmistot (Word, Excel) ja Outlook
- Videoluennot (suomenkielinen)
- Verkkomateriaali, englannin kieliset UiPath StudioX:n ohjeet sekä käyttäjäforumin ohjeet ja neuvot
- https://docs.uipath.com/studiox/docs/introduction
- https://forum.uipath.com/

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 15.5.2022 asti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Pentti Hiltunen, pentti.hiltunen@savonia.fi

Ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2022 00:00

Päättyy:  

12.8.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi