Opiskelua Savoniassa

Polkuopinnot syksy 2022: Opiskele bioanalyytikoksi Lahdessa ja Hämeenlinnassa 60 op

29.8.2022 09:00

Lahden ja Hämeenlinnan satelliittikampus

Ilmoittautuminen alkaa 23.5.2022 klo 9:00

Savonia toteuttaa alueellisen (Lahti ja Hämeenlinna) koulutuksen yhteistyössä Fimlabin kliinisten laboratorioiden kanssa Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.

Bioanalyytikon polkuopinnot on tarkoitettu terveysalasta kiinnostuneille, joiden tavoitteena on bioanalyytikon (AMK) -tutkinto. Opiskelu edellyttää motivaatiota ja sitoutumista päätoimiseen opiskeluun.

Bioanalyytikko (AMK) on kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, joka toimii yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa. Bioanalyytikon ammattitaito pohjautuu biologisten, kemiallisten, fysikaalisten ja teknisten tietojen osaamiseen sekä ihmisen rakenteen ja elintoimintojen tuntemiseen. 

Bioanalyytikkona työtäsi ovat asiakaspalvelu, näytteenotto ja näytteiden analysointi, laboratoriotulosten arviointi ja laboratoriopalvelujen kehittäminen. Bioanalyytikko saa oikeuden toimia laillistettuna laboratoriohoitajana mm. terveysasemien, sairaaloiden tai yksityisten lääkäriasemien laboratorioissa. Bioanalyytikko voi työskennellä myös tutkimusryhmissä sekä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Huom! Bioanalyytikon työssä vaaditaan hyvää näkökykyä, erityisesti värien ja rakenteiden erottamiskykyä. Silmälasit eivät haittaa.

Tavoitteet
Opiskelijat aloittavat avoimen amk:n polkuopiskelijoina ja suorittavat omakustanteisesti ensimmäisen lukuvuoden aikana tutkinto-ohjelman opintoja 60 opintopistettä, pääsääntöisesti 1. vuoden opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Sen jälkeen opiskelija hakee Savonian tutkinto-opiskelijaksi avoimen amkin väylän kautta ja jatkaa samassa ryhmässä tutkintoon saakka. Opiskeluaika on 1 vuosi + 2,5 vuotta.

Sisältö ja laajuus
Polkuopinnot koostuvat bioanalyytikon (AMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta. Polkuopintojen laajuus on 60 opintopistettä ja koko tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot suoritetaan Savonian tutkinto-opiskelijaryhmän mukana. Tutustu tutkinto-ohjelmaan, opetussuunnitelmaan ja opintojaksokuvauksiin.

Toteutus
Opiskelu alkaa 29.8.2022 klo 9.00. Ensimmäisenä päivänä ryhmä kokoontuu Lahdessa. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kutsukirjeessä, joka lähetetään elokuussa.

Opinnot ovat päätoimista päiväopiskelua Savonian tutkintoryhmän opetussuunnitelman ja päivittäisen työjärjestyksen mukaisesti. Koulutus sisältää läsnäolovelvoitteista teoriaopetusta ja taitopajoja, harjoittelua, projekti- ja hanketyöskentelyä sekä verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Teoriaopetus välitetään etäpaikkakunnille Kuopiosta videoneuvotteluyhteydellä (Zoom). Harjoitustöitä järjestetään Kuopiossa sekä etäpaikkakunnilla. Oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu ovat Moodle-oppimisympäristössä.

Läsnäolovelvoitteista lähiopetusta / taitopajoja on Kuopiossa, Savonian Microkadun kampuksella ensimmäisen lukukuvuoden aikana noin 20 päivää (4 viikkoa) ja saman verran erityisesti myös toisen lukuvuoden aikana. Lisäksi läsnäolovelvoitteista opetusta on jonkin verran etäpaikkakunnalla ilta-aikaan.

Opintoihin liittyvät työharjoittelut suoritetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa pääsääntöisesti Fimlabin toimipisteissä tai opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Opiskelija tarvitsee nettiyhteyden sekä kannettavan tietokoneen, jossa on kamera ja mikrofoni.

Opintomaksu
Polkuopintomaksu on 350 euroa ja se antaa 12 kuukauden avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Kuopiossa järjestettävien lähiopetusviikkojen matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista vastaa opiskelija.

Peruutusehdot 
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Polkuopintojen aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Polkuopintojen jälkeen opiskelija siirtyy korkeakouluopiskelijan etuuksien piiriin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 23. - 29.5.2022. Ilmoittautuminen alkaa 23.5. klo 9.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Lisätietoja

  • Sisällön ja toteutuksen osalta:
    • Lehtori Sanna Kolehmainen, sanna.kolehmainen@savonia.fi
    • Lehtori Mirja Halonen, mirja.halonen@savonia.fi 
  • Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

29.8.2022 09:00

Päättyy:  

5.9.2022 00:00

Tapahtumapaikka

Lahden ja Hämeenlinnan satelliittikampus


Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi