Tapahtuman oletuskuva

Lean-johtamisen perusteet 5 op

1.6.2022

Opintojaksolle ilmoittautuminen 14.3. - 15.5.2022

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää leanin periaatteet
  • osaa nimetä leanin keskeiset käsitteet ja tuntee niiden sisällön
  • osaa soveltaa leanin periaatteita organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
  • osaa nimetä ja soveltaa yleisimpiä lean-työkaluja

Keskeiset sisällöt

  • lean johtamisfilosofiana
  • tärkeimmät lean-työkalut ja –menetelmät
  • lean-työkalujen ja –menetelmien soveltaminen

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, lopputentti.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 4.7.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2022 ja sulkeutuvat 31.8.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 14.9.2022 mennessä.
- Opintojakson voi tenttiä aikavälillä 4.7.2022. – 31.8.2022. Tentin voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.8.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

- Moodleen koostettu luentomateriaali
- uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, verkkosivustoja ja yritysesimerkkejä (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi
- Suositellaan luettavaksi: Modig, Niklas & Åhlström, Pär: Tätä on Lean. Rheologica Publishing 2013.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 15.5.2022 asti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Korkeakouludiplomi: Opintojakso on osa korkeakouludiplomia Uudistava johtajuus. Katso lisätietoja diplomiopinnoista tästä linkistä.

Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Niina Suuronen, niina.suuronen@savonia.fi

Ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2022

Päättyy:  

31.8.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi