Opiskelua Savoniassa

Polkuopinnot syksy 2022: Opiskele röntgenhoitajaksi Mikkelissä ja Savonlinnassa 60 op

29.8.2022 09:00

Mikkelin ja Savonlinnan satelliittikampus

Ilmoittautuminen alkaa 23.5.2022 klo 9:00

Savonia toteuttaa alueellisen (Mikkeli ja Savonlinna) koulutuksen yhteistyössä ESSOTEN (Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelut) ja EKSOTEN (Etelä-Karjalan hyvinvointialue) kanssa.

Röntgenhoitajan polkuopinnot on tarkoitettu terveysalasta kiinnostuneille, joiden tavoitteena on röntgenhoitajan (AMK) -tutkinto. Opiskelu edellyttää motivaatiota ja sitoutumista päätoimiseen opiskeluun.

Röntgenhoitaja (AMK) on näyttöön perustuvan lääketieteellisen kuvantamisen ja sädehoidon toteuttamisen asiantuntija. Toimit yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa. Röntgenhoitajan ammattitaito pohjautuu fysikaalisten ja teknisten tietojen osaamiseen sekä ihmisen anatomian ja elintoimintojen tuntemiseen. Röntgenhoitajat saavat oikeuden toimia laillistettuina röntgenhoitajina.

Röntgenhoitajan työ on vastuullista ja itsenäistä työskentelyä sekä työtä moniammatillisissa tiimeissä ja asiakaspalvelussa. Työtäsi ovat erilaiset kuvantamistutkimukset esimerkiksi tietokonetomografia-, magneetti- ja isotooppitutkimukset sekä radiografian kehittämistehtävät, asiakaspalvelu ja potilasohjaus. Toimit tiimin jäsenenä erilaisissa kuvantamisyksikössä tehtävissä tutkimuksissa ja toimenpiteissä.

Tavoitteet
Opiskelijat aloittavat avoimen amk:n polkuopiskelijoina ja suorittavat omakustanteisesti ensimmäisen lukuvuoden aikana tutkinto-ohjelman opintoja 60 opintopistettä, pääsääntöisesti 1. vuoden opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Sen jälkeen opiskelija hakee Savonian tutkinto-opiskelijaksi avoimen amkin väylän kautta ja jatkaa samassa ryhmässä tutkintoon saakka. Opiskeluaika on 1 vuosi + 2,5 vuotta.

Sisältö ja laajuus
Polkuopinnot koostuvat röntgenhoitajan (AMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta. Polkuopintojen laajuus on 60 opintopistettä ja koko tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot suoritetaan Savonian tutkinto-opiskelijaryhmän mukana. Tutustu tutkinto-ohjelmaan, opetussuunnitelmaan ja opintojaksokuvauksiin.

Toteutus
Opiskelu alkaa 29.8.2022 klo 9.00. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kutsukirjeessä, joka lähetetään elokuussa.

Opinnot ovat päätoimista päiväopiskelua Savonian tutkintoryhmän opetussuunnitelman ja päivittäisen työjärjestyksen mukaisesti. Koulutus sisältää läsnäolovelvoitteista luento- ja verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua, harjoittelua, projekti- ja hanketyöskentelyä sekä taitopaja- ja simulaatioharjoittelua.

Teoriaopetus välitetään Mikkeliin ja Savonlinnaan Kuopiosta videoneuvotteluyhteydellä (Zoom ja Teams). Oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu ovat Moodle-oppimisympäristössä.

Erilaisia käytännöntaitoja opiskellaan Kuopiossa ja etäpaikkakuntien kliinisissä ympäristöissä sairaaloissa. Kuopiossa Savonian Microkadun kampuksella on on taitopajoja 1-2 viikkoa lukukaudessa kertaa vuodessa erityisesti kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana (5 päivää/lähijakso). Syksyllä 2022 on yksi lähiopetusviikko Kuopiossa, viikko 50 (12.-16.12.). Etäpaikkakunnilla pidettävät taitopajat voivat olla klo 15 jälkeen tai lauantaisin.

Kliininen harjoittelu suoritetaan Mikkelissä ja Savonlinnassa tai niiden toimialueella. Sädehoidon harjoittelu on tehtävä muualla.

Opiskelija tarvitsee nettiyhteyden sekä kannettavan tietokoneen, jossa on kamera ja mikrofoni.

Opintomaksu
Polkuopintomaksu on 350 euroa ja se antaa 12 kuukauden avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Kuopiossa järjestettävien lähiopetusviikkojen matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista vastaa opiskelija.

Peruutusehdot 
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Polkuopintojen aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Polkuopintojen jälkeen opiskelija siirtyy korkeakouluopiskelijan etuuksien piiriin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 23. - 29.5.2022. Ilmoittautuminen alkaa 23.5. klo 9.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Lisätietoja

  • Sisällön ja toteutuksen osalta:
    • Lehtori Kaija Laitinen, kaija.laitinen@savonia.fi
    • Lehtori Mirja Halonen, mirja.halonen@savonia.fi 
  • Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

29.8.2022 09:00

Päättyy:  

5.9.2022 00:00

Tapahtumapaikka

Mikkelin ja Savonlinnan satelliittikampus


Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi