Tapahtuman oletuskuva

KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op, kevät 2022

3.1.2022 10:00

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen ja opiskelu non-stop keväällä 2022

Kauppa ja yrittäjyys –verkko-opinnot on K-kauppiasliiton ammattikorkeakoulujen käyttöön kehittämä 15 opintopisteen (3 x 5 op) opintokokonaisuus. Opinnot antavat opiskelijoille valmiudet kaupan alan vastuutehtäviin, esim. osastovastaavan tai myymäläpäällikön tehtäviin. Opintojen kautta opiskelijat saavat kattavan kuvan vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä.

KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot

Tavoitteet

Tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti - ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan töissä tai vaikkapa teollisuuden eri tehtävissä.

Keskeinen sisältö

Kaupan toimintaympäristö -opintojakso jakaantuu viiteen opintoteemaan. Jokainen niistä tarjoaa yhden näkökulman kaupan toimintaan: pohditaan toimialaa, asiakkaita, jakelukanavia sekä kilpailukeinoja. Koska tässä opiskelussa keskitytään yrittäjäpohjaiseen vähittäiskaupan ketjutoimintaan, tarkastellaan viidentenä näkökulmana vielä kauppiasta.

Eri näkökulmien yhteisenä tavoitteena on, että löydät kaupan alasta uusia, mielenkiintoisia puolia - ja tältä pohjalta pohdiskelet, voisiko kaupan ala tarjota sinun persoonaasi sopivia tulevaisuuden haasteita.

  • Kauppa Suomessa
  • Kaupan asiakkaat
  • Kauppa osana toimitusketjua
  • K-kauppiasyrittäjät
  • Kaupan kilpailukeinot

Toteutus

  • Verkko-opiskeluna omaan tahtiin, opiskeluoikeuden aikana
  • Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät ja tentit
  • KY1-osion suorittamisen jälkeen opiskelu voi jatkua KY2-osiossa

Opiskeluaineisto

Pääosin sähköinen aineisto, tarkemmat tiedot verkkoympäristössä.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja, liiketalouden peruskäsitteiden ymmärrys suositeltavaa. 

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaikaa on 30.4.2022 saakka. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: lehtori Kai Selander, kai.selander@savonia.fi 
  • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

3.1.2022 10:00

Päättyy:  

3.4.2022 23:55

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

www.savonia.fi