Opiskelua Savoniassa

Polkuopinnot syksy 2022: Opiskele suuhygienistiksi Järvi-Pohjanmaalla 60 op

29.8.2022 09:00

Järvi-Pohjanmaan perusturvan satelliittikampus

Ilmoittautuminen alkaa 23.5.2022 klo 9:00

Savonia toteuttaa alueellisen (Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi) koulutuksen yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan perusturvan kanssa.

Suuhygienistin polkuopinnot on tarkoitettu terveysalasta kiinnostuneille, joiden tavoitteena on suuhygienistin (AMK) -tutkinto. Opiskelu edellyttää motivaatiota ja sitoutumista päätoimiseen opiskeluun.

Suuhygienistin (AMK) työ kohdentuu entistä voimakkaammin suun terveyttä edistävään toimintaan, toiminnan suunnitteluun, organisointiin ja kehittämiseen. Suun terveydenhoitotyöllä tarkoitetaan yksilön, ryhmän ja yhteisön tarpeista lähtevää suun terveyden edistämistä, johon sisältyvät mm. suun infektiosairauksien ennaltaehkäisy ja varhaishoito sekä purennan muutosten varhainen havainnointi. 

Suuhygienistinä sinulla tulee olla kyky työskennellä sekä itsenäisesti että monialaisesti erilaisissa suun terveydenhoidon ja terveydenhoidon verkostoissa mm. terveydenhoitajien, sairaanhoitajien, sosiaalialan asiantuntijoiden ja opetushenkilöstön kanssa.

Tavoitteet
Opiskelijat aloittavat avoimen amk:n polkuopiskelijoina ja suorittavat omakustanteisesti ensimmäisen lukuvuoden aikana tutkinto-ohjelman opintoja 60 opintopistettä, pääsääntöisesti 1. vuoden opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Sen jälkeen opiskelija hakee Savonian tutkinto-opiskelijaksi avoimen amkin väylän kautta ja jatkaa samassa ryhmässä tutkintoon saakka. Opiskeluaika on 1 vuosi + 2,5 vuotta.

Sisältö ja laajuus
Polkuopinnot koostuvat suuhygienistin (AMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta. Polkuopintojen laajuus on 60 opintopistettä ja koko tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot suoritetaan Savonian tutkinto-opiskelijaryhmän mukana. Tutustu tutkinto-ohjelmaan, opetussuunnitelmaan ja opintojaksokuvauksiin.

Toteutus
Opiskelu alkaa 29.8.2022 klo 9.00 lähiviikon opetuksella Kuopiossa, Savonian Microkadun kampuksella. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kutsukirjeessä, joka lähetetään elokuussa.

Järvi-Pohjanmaalla järjestettävä koulutus on päätoimista päiväopiskelua. Koulutus sisältää luento- ja verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua, harjoittelua, projekti- ja hanketyöskentelyä sekä taitopaja- ja simulaatioharjoittelua Savoniassa ja suun terveydenhuollon organisaatioissa.

Opiskelun ohessa on mahdollisuus käydä töissä. Luennot välitetään Kuopiosta tutkintoryhmän työjärjestyksen mukaisesti reaaliajassa Zoom-yhteydellä ja luennot myös nauhoitetaan. Luentojen tallenteet ovat käytettävissä rajoitetun ajan. Oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu ovat Moodle-oppimisympäristössä.

Läsnäolovelvoitteista lähiopetusta on Kuopiossa, Savonian Microkadun kampuksella noin 3 – 4 viikkoa lukuvuodessa. 

Harjoittelut on mahdollista suorittaa omalla työpaikalla (sovittava esimiesten kanssa). Huom! Harjoittelujen aikana ei voi toimia hammashoitajan työssä, jolloin harjoittelu on suoritettava opintovapaan ja/tai loman aikana.

Opiskelija tarvitsee nettiyhteyden sekä kannettavan tietokoneen, jossa on kamera ja mikrofoni.

Opintomaksu
Polkuopintomaksu on 350 euroa ja se antaa 12 kuukauden avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Kuopiossa järjestettävien lähiopetusviikkojen matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista vastaa opiskelija.

Peruutusehdot 
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Polkuopintojen aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Polkuopintojen jälkeen opiskelija siirtyy korkeakouluopiskelijan etuuksien piiriin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 23. - 29.5.2022. Ilmoittautuminen alkaa 23.5. klo 9.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Lisätietoja

  • Sisällön ja toteutuksen osalta:
    • Yliopettaja Kaarina Sirviö, kaarina.sirvio@savonia.fi
    • Lehtori Mirja Halonen, mirja.halonen@savonia.fi 
  • Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tapahtuma on täynnä.

Ajankohta

Alkaa:  

29.8.2022 09:00

Päättyy:  

5.9.2022 00:00

Tapahtumapaikka

Järvi-Pohjanmaan perusturvan satelliittikampus

Lääkärintie 5
62900 Alajärvi

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi