Päivänkakkara.

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena 5 op, kevät 2022

3.1.2022 10:00

Verkko-opinnot

Non-stop-opiskelu 30.4.2022 saakka, ilmoittautuminen päättyy 31.3.2022

Tämä Green Care -opintokokonaisuus täyttää luontohoivan ja luontovoiman laatumerkin edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja –toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät.

Osaamistavoitteet
Opiskelija 
- ymmärtää mitä Green Care on
- tunnistaa alan itsesäätelyn osa-alueet ja toimintaan liittyvät keskeiset lait
- tietää Green Caren merkityksen ihmisen hyvinvoinnin osatekijänä
- tuntee Green Care toimintaa Suomessa
- saa valmiudet hyödyntää Green Carea eri asiakasryhmien palveluissa
- osaa arvioida eläinten ja ympäristön soveltuvuutta Green care toimintaan
- osaa huolehtia Green Caressa käytettävien eläinten hyvinvoinnista
- saa valmiudet suunnitella Green Care toimintaa
- tiedostaa Green Care –toimintaan liittyvät laatutekijät ja alan omat laatukriteerit
- osaa määritellä omaa luontosuhdetta ja tunnistaa erilaisia luontosuhteen muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä
- osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja huomioida niiden vaikutuksia

Keskeiset sisällöt
- Green Care käsitteet ja peruselementit ja toiminta
- Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus
- yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta
- tutustuminen Green Care -toimijoihin
- Green care-toiminnan suunnittelu
- Green Care -laatumerkit

Toteutus
Verkkokurssi on auki Moodlessa 30.4.2022 saakka.

Verkko-opintojakson suoritukseen sisältyy

  • aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin
  • toisten näkökulmien kommentointi
  • itsenäistä opiskelua
  • verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
  • itsenäisen opintokäynti

Edeltäviä opintoja ei vaadita 

Opiskeluaineisto ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko on hyväksytty (S) - hylätty (0).

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 31.3.2022 asti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta:

  • lehtori Katriina Pylkkänen, katriina.pylkkanen@savonia.fi tai
  • Susanne Hämäläinen, susanne.hamalainen@savonia.fi

Ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

3.1.2022 10:00

Päättyy:  

24.4.2022 23:55

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi