Tapahtuman oletuskuva

Sopimusoikeuden perusteet 3 op

1.6.2022

Opintojaksolle ilmoittautuminen 14.3. - 15.5.2022

 

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla saa perustiedot sopimusoikeuden alaan kuuluvista säädöksistä. Lisäksi opitaan ymmärtämään sopimusehtojen ja säädösten välistä vuorovaikutusta sopimuksia laadittaessa ja niitä tulkittaessa. Hallitaan sopimusoikeuden peruskäsitteet ja ymmärretään sopimusten merkitys riskienhallinnan välineenä. Tunnistetaan sopimusrikkomustilanteet ja niiden seuraamukset. 

Keskeiset sisällöt

  • Sopimusten sääntely, sopimusten synty ja niiden sitovuus, keskeiset tavara- ja palvelukaupan sopimusehdot, sopimusrikkomukset ja vahingonkorvausvelvollisuus.

Suoritustavat

Opintojakson suorittaminen on omatoimista eikä erillistä ohjausta ole saatavilla. Opintojakso perustuu oppikirjaan Saarnilehto, Ari – Annola, Vesa: Sopimusoikeuden perusteet. Moodlessa oleva opetusaineisto tukee itsenäistä opiskelua.

Opintojakson arviointi perustuu Moodlen verkkotenttin tulokseen. Tentti sisältää tosi/epätosi -väittämiä ja monivalintatehtäviä. Opintojaksolla on itsearviointitestejä, joiden avulla voi testata omaa osaamistaan ja valmistautua tenttiin.

Pakollisia palautettavia ja arvioitavia tehtäviä ei ole.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2022.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 8.6.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
-Verkkotenttien aikataulu on seuraava: ensimmäinen tenttikerta 15.7.2022, ensimmäinen uusintatentti 28.7.2022, toinen uusintatentti 12.8.2022 ja kolmas uusinta 25.8.2022. Mainittujen tenttikertojen jälkeen uusintoja ei järjestetä.
- Tentit ovat auki klo 7-23 ilmoitettuina tenttipäivinä.
- Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa ja tentin korottaminen on mahdollista kerran.
- Hylätyt tentit ja korotukset tulee tenttiä yllä mainittuina tenttipäivinä.
- Opintojakso päättyy 31.8.2022.
- Arvosanat tallennetaan opiskelijarekisteriin viimeistään 14.9.2022.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

Saarnilehto - Annola: Sopimusoikeuden perusteet. 2018. Alma Talent. Kirjasta on olemassa sähköinen versio.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opintomaksu
Opintomaksu on 45 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 15.5.2022 asti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Riitta-Liisa Komulainen, riitta-liisa.komulainen@savonia.fi

Ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2022

Päättyy:  

31.8.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi