Tapahtuman oletuskuva

Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka 5 op

1.6.2022

Opintojaksolle ilmoittautuminen 14.3. - 15.5.2022

 

Osaamistavoitteet

Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka opintojaksolla tutustut hankintatoimeen ja yrityksen logistisiin toimintoihin. Oppimistehtävissä pohdit näitä toimintoja myös vastuullisuuden näkökulmista. Opintojaksolla oppimaasi voit soveltaa eri toimialoilla ja erilaisissa työtehtävissä.

Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen pitäen sisällään erilaisia tehtäväkokonaisuuksia ja verkkotenttejä. Opiskelu tapahtuu täysin verkossa ja opiskelet asiat itsenäisesti materiaaleja hyödyntäen.

Opiskelija tuntee yrityksen keskeiset logistiset toiminnot ja hankintatoimen, kuljetuksen sekä varastoinnin roolit ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen liiketoiminnalle. Opiskelija osaa pohtia vastuullisuutta logistiikan näkökulmista.

Keskeiset sisällöt

1. Logistinen ketju
2. Vastuullinen logistiikka
3. Hankintatoimi
4. Kuljetukset ja varastointi
5. Digilogistiikka

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, oppimistehtävien tekeminen ja itsenäinen opiskelu sekä verkko-aineistoihin perehtyminen
  • Verkkotentit

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2022 ja sulkeutuvat 31.7.2022 klo 23.59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 14.9.2022 mennessä.
- Opintojakson verkkotenttien korotusmahdollisuus on viikolla 33/2022.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: Opetusmateriaali jaetaan Moodle-kurssilla.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 15.5.2022 asti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Armi Huopainen, armi.huopainen@savonia.fi

Ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2022

Päättyy:  

31.7.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi