Tapahtuman oletuskuva

yPolku 2 – Ideasta asiakastyöhön 5 op, non-stop

28.3.2022 00:00

Ilmoittautuminen ja verkko-opiskelu non-stop 2022

yPolku on uuden liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yhteinen yrittäjyyden opintokokonaisuus. yPolulla tutustutaan yrittäjyyteen ja harjoitellaan yrittäjämäisiä työtapoja tutkimalla ja kehittämällä uusia liikeideoita todellisessa markkinaympäristössä.

Opiskelija voi jatkaa liiketoiminnan kehittämistä perustamisvaiheeseen asti yPolku-opinnoilla:

  • yPolku 1 – Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen 5 op
  • yPolku 2 – Ideasta asiakastyöhön 5 op
  • yPolku 3 – Liiketoiminnan käynnistäminen 5 op.

yPolku-opinnot eivät edellytä yrityksen perustamista.

Ideasta asiakastyöhön 5 op

Onko sinulla liiketoimintaidea, jota haluaisit kehittää eteenpäin? Haluaisitko edetä sanoista tekoihin?

Tällä opintojaksolla edetään ideasta liiketoimintakonseptin luomiseen ja siihen liittyvien olettamusten tunnistamiseen ja todentamiseen. Aloitetaan asiakastyö ja idean kehittäminen saatua palautetta hyödyntäen.

Opit määrittelemään asiakashyödyn ja arvolupauksen sekä profiloimaan ratkaisusi suhteessa kilpailijoihin. Samalla opit rajaamaan ideasi ja konkretisoimaan sen nopean kokeilun tai prototyypin muotoon. Lisäksi opettelet testaamaan ideaa todellisissa asiakaskohtaamisissa ja hyödyntämään näkemääsi ja kuulemaasi tuote- tai palveluaihion jatkokehittämisessä.

Keskeinen sisältö

Työskentely keskittyy liiketoimintakonseptin kehittämiseen:

  • asiakashyödyn ja arvolupauksen määrittely
  • ratkaisun profilointi - arvolupauksen testaus
  • ketterä kokeilu ja prototypointi
  • idean kehittäminen asiakaspalautetta hyödyntäen
  • tulosten dokumentointi
Suoritustavat

Oppimispäiväkirja, loppuraportti ja katselmoinnit. Itsenäinen verkko-opiskelu ja projektityö sekä liikeideakohtaiset sparraukset.

Arviointiasteikko 0 - 5

Toteutustapa

Verkko-opiskelu Moodlessa.

Aikataulu

Non-stop, aloittaminen ja opiskelu oman aikataulun mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Edeltävä osaaminen

Opintojakson yPolku1 – Liiketoimintamahdollisuuden  tunnistaminen suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot sekä idean kehitysaste.

Opintomaksu
yPolku-opinnot ovat kaikille maksuttomia.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 31.5.2022 ja avautuu uudelleen elokuussa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Saat ilmoittautumisen jälkeen automaattisen vahvistusviestin, jossa on lisätietoja opiskelun aloittamisesta.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätietoja antavat
  • TKI-asiantuntija, yrittäjyysvalmentaja Marja Kauppinen, marja.kauppinen@savonia.fi
  • avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

28.3.2022 00:00

Päättyy:  

31.12.2022 00:00

Lisätiedot

www.savonia.fi