Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Työelämän ajokortti

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESTYO
Nimi
Työelämän ajokortti
Nimi englanniksi
Working Life Issues
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • esitellä omaa osaamistaan ja laatia työnhaun keskeiset asiakirjat (hakemus/CV). 

 • tarkistaa työsopimuksen sisällön ja ymmärtää sen sisällön merkityksen. Ymmärtää työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä ja osaa hakea tarvitsemaansa tietoa oikeista lähteistä. 

 • tunnistaa omaan työhyvinvointiinsa vaikuttavia asioita sekä tietää, mikä on työikäisen sosiaaliturva esim. sairastumisen ja työttömyyden aikana.

Keskeiset sisällöt
 • Työnhakutaidot ja niiden kehittäminen, työnhaku tänään

 • Työelämän pelisäännöt, työehtosopimukset ja työlainsäädäntö

 • Työhyvinvointi ja työelämän sosiaaliturva

Suoritustavat
 • Osallistuminen verkko-opintojaksolle

 • Verkkoluennot, videoklipit ja kirjallinen materiaali

 • Yksilötehtävät ja pienryhmätehtävät verkossa

 • Vertaisarviointi ja verkkokeskustelu

 • Verkkotentti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021.- Opintojaksolle täytyy kirjautua 6.6.2021 mennessä, jotta sen voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 2.6.2021 klo 17.00 ja sulkeutuvat 22.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 5.9.2021 mennessä.
- Opintojakson kokoavan tehtävän tentin voi uusia kerran opintojakson aikana 22.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali
Ilmoitetaan opintojaksolla.
Edeltävät opinnot
 Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Yhteyshenkilö

Kivi Marja-Riitta, marja-riitta.kivi@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

22.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi