Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX:llä

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESROBO
Nimi
Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX:llä
Nimi englanniksi
Robotic Process Automation in Practice Using UiPath StudioX
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • suunnitella ja tehdä UiPath StudioX -ohjelmistolla yksinkertaisen tehtäväketjun automatisoinnin (=robotti) ja testata sen toiminnan.
  • osaa etsiä virhetilanteiden syitä ja korjata niitä.
  • osaa julkaista robotin, jota kuvitteellinen työkaveri voi käyttää tarvittaessa.
  • tunnistaa ohjelmistorobotiikan keskeisen idean ja sen menetelmiä, käyttökohteita, hyötyjä sekä rajoitteita.
Keskeiset sisällöt
  • UiPath StudioX:n käyttö yksinkertaisten prosessien automatisoinnissa ja harjoitusten tekemistä hyödyntäen MS Word, Excel ja Outlook -ohjelmistoja sekä selainohjelmistoa
  • virhetilanteiden selvittäminen
  • ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksien tunnistaminen ja ymmärtäminen
Suoritustavat

Verkkotenttien (suomenkielinen) suorittaminen hyväksytysti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 8.6.2021 ja sulkeutuvat 8.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 8.8.2021 mennessä.

- Opettajan ohjausta ei ole tarjolla 11.6. – 8.8.2021 välisenä aikana

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Työasemalle ladattava sovellus/UiPath Studio Community Edition
Huom! Saatavissa vain Windows-käyttöjärjestelmälle
MS Office –paketin ohjelmistot (Word, Excel) ja Outlook
Videoluennot (suomenkielinen)
Verkkomateriaali, englannin kieliset UiPath StudioX:n ohjeet sekä käyttäjäforumin ohjeet ja neuvot
https://docs.uipath.com/studiox/docs/introduction
https://forum.uipath.com/

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Hiltunen Pentti, pentti.hiltunen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

8.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi