Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Tekniikan suomi

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSASKE700
Nimi
Tekniikan suomi
Nimi englanniksi
Finnish for Engineers
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Tämä kurssi opettaa tekniikan suomen kieltä: millaista suomea käytetään tekniikan ammattilaisten työyhteisöissä (erityisesti rakennustekniikka ja ICT)? Tarvitset oppia ammattisanastoa. Kurssilla opit kommunikoimaan asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi opit tekniikan keskeisiä käsitteitä sekä millaista työ tekniikan alalla on. Opit kirjoittamaan projektien asiakirjoja sekä lukemaan alan ammattilehtiä. Tutustut tekniikan alan toimijoihin. Opit selostamaan taulukoita ja tilastoja. Kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville, kielitaitotaso on YKI3 tai YKI4 eli B1 - B2.

Opiskelija osaa

 • viestiä kirjallisesti tekniikan alansa viestintätilanteissa.
 • hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
 • kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti.
 • kommunikoida oman alan toimijoiden, myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Keskeiset sisällöt
 • kirjoittamis- ja raportointitaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • oman alan ammattilehdet
 • tekniikan alan kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • alan puhekieli ja ääntäminen
 • työelämän kieli
Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkkokurssille ja vapaaehtoisiin etätapaamisiin. Hän tekee harjoitustehtäviä itsenäisesti ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija katsoo videoita ja lukee materiaaleja sekä kirjallisuutta.

Opettaja arvioi tehtävät noin 3 viikon kuluessa kurssin suorittamisesta.

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 26.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.8.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.9.2021 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia opintojakson aikana 26.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Suositellaan B1.2-B2-tason kielitaitoa, mutta ei vaatimusta todistuksesta.

Yhteyshenkilö

Raatikainen Kukka-Maaria, kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

26.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi