Tapahtuman oletuskuva

Big Datan perusteet sekä visualisointi Excelillä ja Power BI:llä 5 op

7.2.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan Big Datan perusteisiin sekä Big Datan mahdollisuuksiin liiketoiminnassa. Lisäksi opetellaan käyttämään Exceliä ja Microsoft Power BI -työkalua tiedon visualisoinnissa sekä useista eri tietolähteistä peräisin olevan datan yhdistämisessä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin avoimen datan lähteisiin.

Opiskelija tietää mitä Big Data on ja ymmärtää sen mahdollisuudet liiketoiminnalle. Opiskelija tuntee Excelin ja Microsoft Power BI:n mahdollisuudet tiedon visualisointiin ja käsittelyyn.

Keskeinen sisältö

  • Big Datan perusteet
  • Big Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa
  • Excelin mahdollisuudet datan analysoinnissa ja visualisoinnissa
  • Microft Power BI:n perusteet
  • Avoin data

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen ja harjoitustehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: videoiden katsominen ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaan

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 7.2.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua viimeistään 20.3.2022 mennessä, jotta opinnot voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 7.2.2022 ja sulkeutuvat 22.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali: Kaikki tarvittava materiaali on saatavilla Moodle-ympäristössä.

Edeltävät opinnot: Hyvä Excelin käyttötaito

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: Muuruvirta Petteri, petteri.muuruvirta@savonia.fi
  • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

7.2.2022

Päättyy:  

22.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi