Kuvituskuva. Ohjelmakoodia ja kolmiulotteisia kuvioita.

Web-ohjelmointi I 5 op

20.1.2022

Microkadun kampus

Opintojakso sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat hankkia perusosaamista tai tarvitsevat lisäosaamista sekä henkilöille, jotka suunnittelevat tietotekniikan opiskelua ammattikorkeakoulussa.
Tutustu tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan tästä!

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tuottaa selainpohjaisia käyttöliittymiä HTML ja CSS-kielillä. Opiskelija osaa käyttää käyttöliittymäkirjastoja. Opiskelija osaa toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM). Opiskelija osaa toteuttaa monikerroksisen tietokantaa hyödyntävän web-ohjelman (data, palvelin, UI/UX). Opiskelija osaa soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä. Opiskelija osaa tehdä JavaScript-pyynnön selainohjelmistosta palvelimelle. Opiskelija tietää yleisimmät tiedonsiirto- ja tallennusformaatit (JSON, XML) ja osaa soveltaa niitä tiedonsiirrossa. Opiskelija osaa toteuttaa palvelinohjelmistoja jollain ohjelmointivälineellä. Opiskelija osaa tehdä web-sovelluksen, joka käyttää hyväkseen usean erillisen web-sovelluksen tarjoamia palveluja.

Keskeiset sisällöt
HTML5, CSS, JavaScript-alkeet, CSS-kirjaston hyödyntäminen. Server-api:n hyödyntäminen (esim. REST-arkkitehtuurin mukaisesti)
Kevennetty projektikäytäntö, painopiste työkaluissa.

Toteutus
Opintojakso toteutetaan ajalla 20.1. - 19.3.2022 monimuotona.
Opintojaksokohtainen tarkempi aikataulu löytyy joulukuun puolessa välissä Savonian lukujärjestyksistä.

Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä. 

Arviointiasteikko: 0 - 5

Edeltävät opinnot
Ohjelmoinnin perusteet tai vastaavat tiedot.

Opiskeluaineisto
Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan. 

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11.2021 - 12.1.2022. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lue Savonian tietosuojasta ja  opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta opettaja Ville Berg, ville.berg@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2022 23:59
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen ei ole saatavilla tällä hetkellä, mutta voit ilmoittautua jonotuslistalle.
Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2022 23:59
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

20.1.2022

Päättyy:  

19.3.2022

Tapahtumapaikka

Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi