Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys äidille ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen

1.2.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys äidille ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen

Nimi englanniksi: The importance of exercise and nutrition to the mother before pregnancy, during pregnancy and after pregnancy

Koodi: 4 CO22KLRM

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää ja osaa soveltaa käytäntöön raskautta suunnittelevan, raskaana olevan ja jo synnyttäneen äidin terveyteen vaikuttavia keskeisiä liikuntaan ja ruokavalioon liittyviä suosituksia ja näkökulmia.

Opiskelija osaa hyödyntää tähän aiheeseen liittyviä liikunta- ja ravitsemustutkimuksia, -suosituksia ja materiaaleja omassa työssään monipuolisesti ja yksilöllisesti soveltaen.

Keskeinen sisältö

  • Äidin terveyttä edistävät liikuntatottumukset ja ruokavalinnat ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen.
  • Äidin omien liikunta- ja ruokavaliovalintojen merkitys sekä äidin omaan ja että vauvan terveyden edistämiseen.

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, annetussa aikataulussa.

Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 1.2.2022 ja sulkeutuu 12.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014
Raskaus – ja imetysajan ravitsemussuositus 2016
Uusin raskausajan liikuntasuositus
Erikseen mainitut materiaalit ja lähteet moodlessa
Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Edeltävät opinnot

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Uusin raskausajan liikuntasuositus.

Yhteyshenkilö: Partanen Anne-Marika, anne-marika.partanen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.2.2022

Päättyy:  

12.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi