Tapahtuman oletuskuva

Lean-johtamisen jatkokurssi 3 op

14.1.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021.

Osaamistavoitteet

Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Tällä lean-johtamisen jatkokurssilla syvennät perustason lean-osaamistasi. Kurssilla syvennyt lean-työkalujen ja -menetelmien soveltamiseen ja leaniin johtamismenetelmänä. Tavoitteena on, että pystyt soveltamaan oppimaasi tehokkaampien tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelussa sekä laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa leanin periaatteita ja työkaluja organisaation johtamisessa ja kehittämisessä.
  • osaa laatia arvovirtakuvauksen.
  • ymmärtää Lean Six Sigma -menetelmän ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet.

Keskeiset sisällöt

  • Syventyminen lean-työkaluihin ja niiden soveltamiseen, esim. kata ja arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping)
  • Lean Six Sigma -lähestymistavan ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet

Suoritustavat

  • aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle ja harjoitustehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 14.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 11.2.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 21.1.2022 ja sulkeutuvat 8.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 8.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

- Moodleen koostettu luentomateriaali
- teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita ja verkkosivustoja (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi

Edeltävät opinnot

Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: Lean-johtamisen peruskurssi (5 op) tai muulla tavoin hankitut perustiedot lean-johtamisesta.

Opintomaksu
Opintomaksu on 45 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: Suuronen Niina, niina.suuronen@savonia.fi
  • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

14.1.2022

Päättyy:  

8.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi