Opiskelijat tutustuvat erilaisiin laitteisiin alan erikoisluokassa.

Polkuopinnot kevät 2022: Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto, 60 op

5.1.2022

Microkadun kampus

Suuntaa sähköiselle tekniikan alalle!
Sähköenergian tuotanto, jakelu ja käyttö ovat yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytys. Uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle kehitetään jatkuvasti sekä teollisuuden että yksityistalouksien tarpeet huomioiden. 
Jos valintasi on sähkötekniikka, olet keskeisessä asemassa mm. sähköjärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä. Valmistuttuasi voit olla vastaamassa sähkön tuotannosta, jakelusta, käytöstä ja sähköjärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta.
Pelkät tekniset tiedot ja taidot eivät kuitenkaan riitä, vaan opit myös projektityötaitoja, luovuutta, loogista ajattelukykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, kykyä yhteistoimintaan ja oma-aloitteisuutta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiutta elämänikäiseen opiskeluun.
Savonian sähkötekniikan insinöörikoulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-opinnot sisältävät vahvan matemaattis-luonnontieteellisen perustan, kieli- ja kulttuuriopintoja, tuotantotalouden opintoja, sähkötekniikan perus- ja ammattiopintoja sekä ohjattuja harjoittelujaksoja ja opinnäytetyön. Osa opinnoista toteutetaan työelämäläheisesti, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä maksullisen palvelutoiminnan yhteistyöprojekteja hyödyntäen. Tutkinto sisältää myös sähköpätevyyteen tarvittavat opinnot ja sen lisäksi muita työelämän edellyttämiä opintokokonaisuuksia talotekniikan, sähkönjakelun, sähkökäyttöjen ja automaation aloilta. 

Kohderyhmä ja tavoitteet  
Koulutus on tarkoitettu sähkö- ja automaatiotekniikasta kiinnostuneille henkilöille, jotka tähtäävät alan insinööri (AMK) -tutkintoon. Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa tutkinto-ohjelman opintoja vähintään 60 opintopistettä. Sen jälkeen opiskelija voi joustavasti hakea tutkinto-opiskeluoikeutta ja jatkaa opintojaan samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijana. 

Sisältö
Polkuopinnot koostuvat sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta, pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden opinnoista. Opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijaryhmän mukana. Tutustu tutkinto-ohjelmaan, opetussuunnitelmaan ja opintojaksokuvauksiin.


Toteutus
Opiskelu alkaa tammikuussa 2022. Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, johon lähiopetuksen lisäksi sisältyy aktiivista etäopiskelua. Etäopiskelussa hyödynnetään erilaisia digitaalisia opiskelumenetelmiä, joten osa opiskelusta on ajasta ja paikasta riippumatonta. Koska opiskelussa hyödynnetään muutenkin sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone. Panostamme monimuoto-opinnoissa oppimisen ohjaamiseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla. Suunnitelman laadinnassa opiskelija on itse aktiivinen ja vastuullinen toimija, kuten koko oppimisprosessissaan. Polkuopiskelu vaatii tavoitteellista otetta, joten opiskelija sitoutuu päätoimiseen opiskeluun, opintojen tavoitteisiin ja opiskelun aikatauluihin. 

Opintomaksu  
Vuosimaksu on 350 € ja se antaa 12 kuukauden avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Lisäksi joissakin opintojaksoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opiskelujen aikaiset tuet  
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 8. - 9.12.2021. Ilmoittautuminen alkaa 8.12. klo 9.00. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Ilmoittautuja hyväksyy peruutusehdot ilmoittautuessaan. 
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
Jos perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen.

Lisätietoja:
Sisällön ja toteutuksen osalta: Sami Lahti, p. 044 785 6337, sami.lahti@savonia.fi
Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoinamk@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.


Tervetuloa Savoniaan!

 

 

Paikkoja ei tarjolla vielä.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 9.12.2021 23:59
350,00 €
Ilmoittautuminen alkaa
8.12.2021 09:00

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.12.2022

Tapahtumapaikka

Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi