Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Asiakirjoittajan suomi, B2.2-taso

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSASKE302
Nimi
Asiakirjoittajan suomi, B2.2-taso
Nimi englanniksi
Finnish for Informational Writing
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Tämä Karelia-amk:n ja Savonia-amk:n yhteinen verkkokurssi on suomen oppijoille, jotka haluavat oppia kirjoittamaan asiatekstejä entistä paremmin. Opit kirjoittamaan itsestäsi sekä koulutus- ja työurastasi laajasti. Opit tiivistämään suullisia ja kirjallisia esityksiä käyttämällä kirjallisen kielen yleisiä rakenteita. Harjaannut käyttämään lähdemerkintöjä oikein ja argumentoimaan pitävästi. Osaat valita oikean sävyn ja tyylin viestintääsi. Opit keskitason kielioppia: B2 / YKI4.
Opintojakso on tarkoitettu suomen oppijoille, jotka ovat noin kielitaidon tasolla B2. Vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville.
Opiskelija osaa 
- kertoa itsestään, taustastaan, jokapäiväisestä arjestaan sekä työ- ja opiskeluhistoriastaan laajasti kirjallisesti,
- käsitellä konkreettisia ja abstrakteja asioita monipuolisesti eri näkökulmista, perustellen omat näkemyksensä,
- eritellä teksteistä ja suullisesta viestinnästä syy- ja seuraussuhteet,
- tiivistää keskeiset kohdat pitkähköistä teksteistä (tietokirjallisuus, raportit, kaunokirjallisuus) ja suullisista esityksistä (uutiset, luennot, dokumentit, podcastit),
- kirjoittaa laajoja tekstejä, joissa pystyy myös kommentoimaan toisten tekstejä käyttämällä lähdeviittauksia,
- käyttää pääsääntöisesti oikeaa sävyä ja tyyliä viestinnässään sekä
- käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita.

Keskeiset sisällöt

- kirjoitetun kielen rakenteet: rektiot ja lauseenvastikkeet, tilastokielen ja abstraktin kielen käyttö, erilaiset tekstin sidostamistavat, tekstin symmetrisyys
- erilaisten asiatekstien ja työelämän tekstien kuten sähköpostiviestien ymmärtäminen
- tuottaminen, erityisesti asiakirjoittaminen (esim. referaatti, reflektoiva teksti, raportti jostakin omasta toiminnasta, vaikuttamaan pyrkivä asiantuntijapuheenvuoro)
- B2-tason eli YKI4-tason kielioppiasiat, kurssilla tavoitellaan tasoa B2.2

Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkkokurssille. Hän tekee harjoitustehtäviä ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija osallistuu vapaaehtoisille verkkoluennoille, katsoo videoita ja lukee materiaaleja sekä kirjallisuutta. Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
- Se sisältää vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia arkena kello 9 - 16 välillä.
- Voit aloittaa opintojakson silloin, kun se sinulle sopii. Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.
- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.8.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 26.8.2021 klo 23.59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.9.2021 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia monta kertaa opintojakson aikana 26.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Materiaalit Moodlessa

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
(suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.2-tason kielitaito)

Yhteyshenkilö

Raatikainen Kukka-Maaria, kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

26.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi