Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Tuloksekas esimiestyö

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESLLX8000
Nimi
Tuloksekas esimiestyö
Nimi englanniksi
Effective Leadership
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • hyödyntää oman mielen voimavaroja johtaakseen itseään tehokkaasti.
 • määritellä huipputiimin elementit sekä tietää miten kehittää tiimiä kohti huipputiimiä.
 • hyödyntää valmentavaa otetta esimiestyössä.
 • huomioida innovatiivisuuden edistämiseen liittyvät seikat esimiestyössä.
 • kehittää itseään esimiehenä.
Keskeiset sisällöt
 • Tehokas itsensä johtaminen
 • Tehokas tiimityö
 • Huipputiimin rakentaminen ja johtaminen
 • Valmentava johtaminen
 • Esimies innovaatioiden mahdollistajana
 • Esimiehenä kehittyminen
Suoritustavat
 • Itsenäinen opiskelu hyödyntäen Moodle-alustan materiaalia sekä kirjallisuutta
 • Tentti
Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 29.5.2021.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.7.2021 mennessä.

Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali

-Moodle-alustan materiaalit (artikkelit, videot, luentokalvot ym.)
-Lisäksi luetaan 2 kirjaa seuraavasti: valittavana on 2 kirjapakettia. Valitaan toinen kirjapaketeista (A tai B). Luettavana on kummassakin tapauksessa 2 kirjaa
A)
-Ristikangas, M.-R. & Ristikangas, V. 2017. Valmentava johtajuus. Alma Media. (myös aiempi painos käy)
-Virolainen, I. & Virolainen, H. 2019. Mielen voima työssä. Viisas Elämä. (myös aiempi painos käy)
tai
B)
- Sutinen, P. 2012. Johtajana olemisen kokemus kunta-alan johtajan kokemana. Tampereen yliopisto. Väitöskirja. (löytyy internetistä) Luvut: 1,2,3,4,7,8
-Markkula, M. 2011. Johtaminen, tehokkuus ja työelämän laatu. Vaasan yliopisto. (löytyy internetistä) Luvut: 2,3,4,5,6,7

HUOM. kirjat ovat osa tenttimateriaalia. Suositus on hankkia kirjat ennen kurssin alkua. Mikäli kirjapaketin A kirjoja ei saa käsiinsä, tällöin joka tapauksessa kirjapaketin B kirjat onnistuu hankkimaan, koska ne voi lukea suoraan maksutta internetin kautta. Opettajalle ei tarvitse etukäteen ilmoittaa kumman kirjapaketin valitsee. Kummastakin kirjapaketista on omat tenttinsä (Moodle-aineiston lisäksi), joista opiskelija valitsee toisen.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö
Virolainen Ilkka, ilkka.virolainen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi