Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Laatu radiografiassa

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESLAA
Nimi
Laatu radiografiassa
Nimi englanniksi
Quality management in radiography
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa selittää laadunhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet
-ymmärtää laadun hallinnan keskeiset periaatteet radiografiatyössä
-tuntee radiografiatyön laatua ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja muun ohjeistuksen
-tietää laatuun liittyviä arviointimenetelmiä
Keskeiset sisällöt
-Laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja laatutyökalut
-Laadunhallintaa ohjaava säännöstö
-Palvelun laatu
-Kliininen laatu (osaaminen, potilasturvallisuus)
-Prosessin laatu
-Tekninen laatu
Suoritustavat

Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, verkkotehtävien suorittaminen ohjeistuksen mukaisesti annetussa järjestyksessä ja aikataulussa, verkkotentit

Toteutustavat
-Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021. Opintojaksolle täytyy kirjautua 3.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
-Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 9.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Tarkempi tehtävien ohjeistus ja aikataulutus Moodlessa.
-Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.
-Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana, tarkempi aikataulu Moodlessa.
Materiaali
-Säteilylainsäädäntö ja STUK-määräykset, Terveydenhuollon laatuopas, Potilasturvallisuusopas, Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä, muu kansallinen ja kansainvälinen aineisto (IAEA, ESR ym.)
-tarkempi aineisto ilmoitetaan Moodlessa.
Edeltävät opinnot

Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: Ammatillisia teoriaopintoja (natiiviröntgentutkimukset, ultraäänitutkimukset, tietokonetomografiatutkimukset, mielellään sädehoito ja/tai isotooppitutkimukset) ja vähintään yksi ammatillinen harjoittelu terveydenhuollon organisaatiossa.

Yhteyshenkilö

Partanen Tuula, Tuula.Partanen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

9.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi