Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Teknisk svenska

1.6.2021

Savonian avoimen amk:n kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi 4 KES21EXX8060
Nimi
Teknisk svenska
Nimi englanniksi
Engineering Swedish
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa sellaisen kirjallisen ja suullisen ruotsin kielen taidon, joka vastaa laissa säädettyä kielitaitoa (ns. virkamiesruotsi). Hänen ääntämisensä on kohdekielen mukaista.Opiskelija osaa kertoa oman alansa työtehtävistä, hakea työpaikkaa, esitellä yritystä sekä sen tuotteita ja palveluja. Hän hallitsee kielen keskeisimmät perusrakenteet, tuntee oman alan perusterminologiaa ja kykenee toimimaan oman alansa työtehtävissä ruotsin kielellä.Opiskelijalle kehittyy valmius lukea alaansa liittyviä tekstejä, ja hän ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Pohjoismaissa.

Keskeiset sisällöt

Opinnot, alan työtehtäviä ja työnhaku. Yrityksen esittely ja messuilla toimiminen. Omaan ammattialaan liittyviä tekstejä ja perusterminologia. Kielen perusrakenteet. Erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita.

Suoritustavat

Digitaalisen oppikirjan ja Moodle-kurssin -harjoitusten tekeminen, osiokohtaisten tenttien suorittaminen, etätehtävät, hyväksytty kielioppitesti ja asteikolla 0-5 arvioitu suullinen taito ja kirjallinen taito. Suullinen koe suoritetaan Zoomin kautta ja sähköinen kirjallinen koe tehdään kampuksella. Kielioppitesti on kirjallisen kokeen yhteydessä.

Toteutustavat

-Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 29.5.2021. Opintojaksolle täytyy kirjautua 11.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
-Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson verkko-opiskelu päättyy.
-Opintojakson tehtävien arviointi, suulliseen ja kirjalliseen näyttökokeeseen osallistuminen ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.
-Jos opiskelija ei saa hyväksyttyä tulosta uusinnoistakaan huolimatta, hänen tulee osallistua vastaavalle opintosuunnitelman mukaiselle opintojaksolle.

Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali

Pietilä: Kontakt. Teknisk svenska. Edita (digikirja)
Moodle-oppikurssin materiaali ja harjoitukset.

Edeltävät opinnot

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on jo ruotsin perustaito olemassa.

Yhteyshenkilö

Rasimus Ritva, ritva.rasimus@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi