Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESUNI
Nimi
Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina
Nimi englanniksi
Sleep Health - Exercise and Nutrition as the Keys to Good Sleep
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
  • Opiskelija tietää, mitä tarkoittaa uniterveys ja osaa tunnistaa siihen liittyviä tekijöitä.
  • Opiskelija tietää liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset uniterveyteen.
  • Opiskelija osaa soveltaa käytäntöön liikunnan ja ravitsemuksen keinoja hyvän uniterveyden edistämisessä.
  • Opiskelija osaa hyödyntää aiheeseen liittyviä liikunta- ja ravitsemustutkimuksia, -suosituksia ja materiaaleja omassa työssään sekä ryhmä kuin yksilötasolla.
Keskeiset sisällöt
  • Perustieto unesta ja uniterveydestä.
  • Hyvää unta edistävät liikuntatottumukset ja ruokavalinnat.
  • Rentoutumisen merkitys hyvään uneen.
  • Opiskelijan omien liikunta- ja ruokavaliovalintojen tarkastelu ja pohtiminen uniterveyden näkökulmasta soveltavien tehtävien avulla.
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, annetussa aikataulussa.

Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Materiaalit ja lähteet Moodlessa.
Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Edeltävät opinnot

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 sekä vastaavat liikunnasta.

Yhteyshenkilö

Partanen-Kivinen Eija, eija.partanen-kivinen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi