Tapahtuman oletuskuva

KY3: Tunnusluvut ja johtaminen 5 op

1.9.2021

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen ja opiskelu non-stop lukuvuonna 2021-2022

Kauppa ja yrittäjyys –verkko-opinnot on K-kauppiasliiton ammattikorkeakoulujen käyttöön kehittämä 15 opintopisteen (3 x 5 op) opintokokonaisuus. Opinnot antavat opiskelijoille valmiudet kaupan alan vastuutehtäviin, esim. osastovastaavan tai myymäläpäällikön tehtäviin. Opintojen kautta opiskelijat saavat kattavan kuvan vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä.

KY3: Tunnusluvut ja johtaminen

Tavoitteet

Tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti - ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan töissä tai vaikkapa teollisuuden eri tehtävissä.

Keskeinen sisältö

 • Osaston tuotot ja kustannukset
 • Osaston tunnusluvut
 • Osaston johtaminen
 • Kaupan tuloksen muodostuminen
 • K-kauppias johtajana ja tuloksentekijänt

Toteutus

 • Verkko-opiskeluna omaan tahtiin, opiskeluoikeuden aikana
 • Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät ja tentit

Opiskeluaineisto

Internet-sivustot, artikkelit tms. materiaali, tarkemmat tiedot verkkoympäristössä.

Edeltävät opinnot

KY1 ja KY2 osiot on oltava suoritettuna hyväksytysti ennen KY3-osion aloittamista.

Opintomaksut

Opiskelu on maksutonta Savonian avoimen amkin opiskelijoille 31.12.2021 saakka.

1.1.2022 jälkeen ilmoittautuneille ovat opinnot maksullisia, 5 op:n opintomaksu 75 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassa.

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen 

Sitovat ilmoittautumiset ilmoittautumisaikana

 • maksuton ilmoittautuminen 16.8.2021 - 31.12.2021
 • maksullinen ilmoittautuminen 1.1.2022 - 31.3.2022

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: lehtori Kai Selander, kai.selander@savonia.fi 
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.9.2021

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

www.savonia.fi