Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 React-ohjelmointi

10.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: React-ohjelmointi

Nimi englanniksi: React Programming

Koodi: 4 CO22KETV1100

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää nykyaikaisia käyttöliittymäkirjastoja ja kehyksiä.
  • osaa toteuttaa toiminnallisuuksia selainpohjaisten sovellusten asiakaspäähän (Javascript, DOM).
  • tietää yleisimmät tiedonsiirto- ja tallennusformaatit (JSON) ja osaa soveltaa niitä tiedonsiirrossa.

Keskeinen sisältö

  • HTML5, CSS, JavaScript, nykyaikaisten frontend-kirjastojen hyödyntäminen. Server-api:n hyödyntäminen (esim. REST-arkkitehtuurin mukaisesti).

Suoritustavat

Pakolliset viikkotehtävät.

Monimuotoinen Moodle-toteutus. Toteutussuunnitelma käydään läpi ensimmäisten tuntien aikana.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 10.1.2022.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.2.2022 ja sulkeutuvat 20.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot: Web-ohjelmointi I

Yhteyshenkilö: Koistinen Jussi, jussi.koistinen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

10.1.2022

Päättyy:  

20.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi