Opiskelua Savoniassa

Polkuopinnot kevät 2022: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus Iisalmi, 60 op

10.1.2022 08:00

Iisalmen kampus

Sairaanhoitajan polkuopinnot on tarkoitettu terveysalasta kiinnostuneille, joiden tavoitteena on opiskella sairaanhoitajan (AMK) -tutkinto.

Terveydenhuoltoalan toiminta uudistuu jatkuvasti ja se asettaa haasteita tulevaisuuden asiantuntijoiden osaamiselle. Koulutuksen aikana omaksumasi itsenäinen työote ja kyky nopeaan päätöksentekoon ovat avainasemassa työelämään siirryttäessä. Moniammatillinen ja -kulttuurinen toiminta ja asiakastyö edellyttävät hyviä vuorovaikutus‐ ja tiimityötaitoja sekä erilaisuuden kohtaamisen halua ja kykyä. Opiskelussa hyödynnetään opetusteknologiaa ja digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka luovat perustaa digitaalistuvalle toimintaympäristölle.

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus, hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joiden avulla pystyt kriittisesti arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa.

Koulutuksen aikana opit soveltamaan, arviomaan ja analysoimaan hoitotyön osaamistasi erilaisissa ja äkillisissä hoitotyön tilanteissa, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana kotimaassa ja ulkomailla. Pystyt kehittämään ja johtamaan ammatillista työskentelyä ja kehittämishankkeita. Opit arvioimaan oman osaamisesi lisäksi myös yksittäisten henkilöiden ja ryhmien osaamista ja kehittymistarpeita. Sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä hoitotyön että alan ulkopuoliselle yleisölle, kykenet itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

Tavoitteet
Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen tavoitteena on suorittaa tutkinto-ohjelman opintoja vähintään 60 opintopistettä. Sen jälkeen voit joustavasti hakea tutkinto-opiskeluoikeutta ja jatkaa opintoja samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijana. 

Sisältö
Polkuopinnot koostuvat tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta, pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden opinnoista. Opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijaryhmän mukana. Tutustu tutkinto-ohjelmaan, opetussuunnitelmaan ja opintojaksokuvauksiin.

Huom! Jos sinulla on aiemmin hankittua tutkinto-ohjelmaan soveltuvaa osaamista, hyväksiluettuja opintoja ei lasketa polkuopintojen 60 op:n kertymään. Aiemmin hankittu, soveltuva osaaminen huomioidaan tutkinto-opiskelussa. Polkuopintojen opiskeluoikeusaika on kalenterivuosi 10.1.2022 – 10.1.2023.

Toteutus
Opiskelu alkaa 10.1.2022 Savonian Iisalmen kampuksella. Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, joten lähiopetusviikkojen lisäksi koulutukseen kuuluu aktiivista etäopiskelua. Etäopiskelussa hyödynnetään erilaisia digitaalisia opiskelumenetelmiä ja opinnollistamista. Tämä luo sinulle mahdollisuuden paikasta ja ajasta riippumattomaan opiskeluun. Noin puolet opinnoista tapahtuu työelämässä harjoitteluina. Panostamme monimuoto-opinnoissa oppimisen ohjaamiseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opiskelija on kuitenkin aktiivinen ja vastuullinen toimija omassa oppimisprosessissaan.  Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone. Polkuopiskelu vaatii tavoitteellista otetta. Opiskelija sitoutuu päätoimiseen opiskeluun, opintojen tavoitteisiin ja opiskelun aikatauluihin. 

Kevään 2022 alustavat lähiopetusviikot ovat 2, 4, 12, 18 ja 20. Viikolla 2 lähiopetuspäiviä on kolme: ma – ke, muutoin lähiviikoilla opetusta on 5 pv maanantaista perjantaihin. Viikolla 3 on lähihoitajien lääkehoidon perusteiden näyttökoe ma – ti.

Opintomaksu
Vuosimaksu on 350 € ja se antaa 12 kuukauden avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Lisäksi joissakin opintojaksoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Polkuopintojen aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 8.-9.12.2021. Ilmoittautuminen alkaa 8.12. klo 9.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

  • Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Ilmoittautuja hyväksyy peruutusehdot ilmoittautuessaan. 
  • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
  • Jos perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä).

Lisätietoja

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

Tervetuloa Savoniaan!

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen polkuopintoihin

Ilmoittautuminen päättyy 9.12.2021 23:59
350,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

10.1.2022 08:00

Päättyy:  

31.12.2022

Tapahtumapaikka

Iisalmen kampus

Haukisaarentie 2
74130 Iisalmi

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi