Kuvituskuva. Ohjelmakoodia ja kolmiulotteisia kuvioita.

Web-ohjelmointi II 5 op

19.3.2022

Microkadun kampus

Opintojakso sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat hankkia perusosaamista tai tarvitsevat lisäosaamista sekä henkilöille, jotka suunnittelevat tietotekniikan opiskelua ammattikorkeakoulussa.
Tutustu tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan tästä!

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää HTTP-protokollan hyödyt ja rajoitteet. Opiskelija osaa soveltaa web-sovelluksessa tilanhallintaa. Opiskelija osaa käyttää web-ohjelmoinnin sovelluskehyksiä web-kehityksessä. Opiskelija ymmärtää versionhallintapalvelun (GitHub). Opiskelija ymmärtää yksikkötestauksen periaatteet ja osaa käyttää yksikkötestausvälinettä.

Keskeiset sisällöt
Opintojakson aikana syvennetään web-ohjelmoinnin osaamista käyttäen laajasti hyväksi nykyaikaisia kirjastoja.

Toteutus
Opintojakso toteutetaan ajalla 19.3. - 7.5.2022 monimuotona.
Opintojaksokohtainen tarkempi aikataulu löytyy helmikuussa Savonian lukujärjestyksistä.

Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu teoria- ja harjoitustunnit sekä etätehtävät. Teoriaopetus ja teoriaa syventävät harjoitukset yhdistetään joustavaksi kokonaisuudeksi. Oppimisessa korostuu opiskelijan omaehtoinen työskentely ohjatuilla harjoitustunneilla ja etätehtävissä. 

Arviointiasteikko: 0 - 5

Edeltävät opinnot
Web-ohjelmointi I tai vastaavat tiedot.

Opiskeluaineisto
Tekniikan nopean kehityksen takia oppimateriaali jaetaan www-sivuina. Opetuksessa hyödynnetään havainnollistamiskeinoina esim. animaatioita, videoita ja muuta vastaavaa materiaalia. Opettaja laatii myös aihepiiriin sopivia internetin linkkilistoja, jotta opiskelija voi aloittaa omatoimisen lisätiedon hankinnan. 

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.1. - 9.3.2022. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lue Savonian tietosuojasta ja  opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta opettaja Ville Berg, ville.berg@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Paikkoja ei tarjolla vielä.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2022 23:59
75,00 €
Ilmoittautuminen alkaa
1.1.2022

Ilmoittautuminen päättyy 9.3.2022 23:59
ilmainen
Ilmoittautuminen alkaa
1.1.2022

Ajankohta

Alkaa:  

19.3.2022

Päättyy:  

7.5.2022

Tapahtumapaikka

Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi