Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Liikunta- ja ravitsemushoito osaksi mielenterveyttä

1.2.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Liikunta- ja ravitsemushoito osaksi mielenterveyttä

Nimi englanniksi: Physical Activity and Nutrition as Part of Mental Health

Koodi: 4 CO22KLII

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa käytäntöön keskeisimpiä liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä aivo- ja mielenterveyttä edistäviä tekijöitä.

Keskeinen sisältö

  • Mielenterveyttä edistävä kokonaisruokavalio teoriassa ja käytännössä – mitä kannattaa syödä ja mitä ei kannata?
  • Mielenterveyttä edistävät ravintotekijät tutkimusten valossa
  • Liikunnan merkitys mielenterveydelle – millaista liikuntaa ja miksi?
  • Mielenterveys ja liikunta tutkimuksien valossa

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 1.2.2022 ja sulkeutuu 12.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Suomalaiset ravitsemussuositukset ja erityissuositukset: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/
Ruusunen Anu: Diet and depression – An epidemiological study – Itä-Suomen yliopisto, väitöskirja 2013
Terveysliikuntasuositukset
Liikunta ja mielenterveys – aiheeseen liittyvät uusimmat tieteelliset tutkimukset
Erikseen jaettava sähköinen materiaali Moodlessa
Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.

Edeltävät opinnot

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. 

Yhteyshenkilö: Partanen Anne-Marika, anne-marika.partanen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.2.2022

Päättyy:  

12.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi