Tapahtuman oletuskuva

Perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10 op

17.1.2022 08:00

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Ilmoittautumisaika 1.10. - 15.12.2021. Linkki ilmoittautumislomakkeelle on tämän sivun lopussa.

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat lisätä perioperatiivisen hoitotyön osaamista tai hankkia uutta osaamista. Osallistujalta edellytetään:

 • sosiaali- ja terveysalan väistyneen opistoasteen sairaanhoitajatutkintoa tai
 • sairaanhoitajan, ensihoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan AMK–tutkintoa.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • noudattaa Suomen terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisten ohjeistuksia
 • työskennellä potilasturvallisuutta vaalien
 • selittää ja analysoida potilaan elintoimintojen tutkimiseen, tarkkailuun ja ylläpitoon liittyvät asiat
 • selittää ja toteuttaa aseptiset toimintatavat ja käytänteet perioperatiivisessa hoitotyössä ja arvioida aseptiikan puutteista johtuvia haittoja
 • soveltaa tietoja potilaan toimenpiteeseen valmistamisessa ja ohjauksessa sekä keskeisissä leikkaus- ja anestesiahoitotyön toiminnoissa sekä toimenpiteen jälkeisessä tarkkailussa ja hoidossa (mm. haavanhoidossa)
 • selittää ja toteuttaa potilaan turvallisen lääkehoidon, nestehoidon ja verensiirron perusteet esimerkkejä antaen
 • perioperatiivisen hoitotyön lääkelaskut virheettömästi
 • arvioida moniammatillisen yhteistyön merkitystä perioperatiivisen potilaan hoidossa.

Keskeinen sisältö

1. Anestesiahoitotyö eri erikoisaloilla (5 op) = AH (ks. aikataulu)
Elektiivinen potilas, LEIKO-, PÄIKI-, HERKO-potilas ja päivystyspotilas, aseptiikka, kivunhoito, erilaiset anestesiamuodot, lääke- ja nestehoito sekä verensiirto, potilaan elintoimintojen tarkkailu ja turvaaminen, tietojärjestelmät ja kirjaaminen sekä raportointi, laiteturvallisuus ja turvalliset työskentelytavat, moniammatillinen yhteistyö ja viestintä eri toimijoiden kanssa.

2. Leikkaushoitotyö eri erikoisaloilla (5 op) = LH (ks. aikataulu)
Elektiivinen potilas, LEIKO-, PÄIKI-, HERKO-potilas ja päivystyspotilas, leikkaushoitajan ammatillinen pätevyys, aseptiikka, turvallisuus, kommunikointi ja dokumentaatio, tietojärjestelmät ja kirjaaminen, hoitovalmistelut ja leikkaushoidon tekniikka, lääkehoito, leikkausasennot ja äkilliset erityistoiminnot, moniammatillinen yhteistyö ja viestintä eri toimijoiden kanssa.

Toteutus

 • Koulutus toteutetaan Kuopiossa ajalla 17.1. - 29.3.2022.
 • Opiskelu edellyttää sitoutumista päiväopetuksen aikatauluihin ja läsnäoloa lähiopetuksessa oppilaitoksella.
 • Koulutus sisältää teoriaopetuksen, tentit, lääkelaskutentit, pakolliset taitopajat ja simulaatiot.
 • Suoritukset arvioidaan 0 - 5

Lähiopetuksen aikataulu

 • Ma 17.1 klo 8-16, Suullinen tentti 8 h
 • Ti 18.1 klo 8-16, Teoria AH 6 h + LH 2 h
 • To 3.2 klo 8-15, Teoria AH 3 h + LH 4 h
 • Pe 4.2. klo 8-16, Taitopaja 1 AH, Taitopaja 1 LH, Teoria LH 2 h
 • To 24.2 klo 8-16, Teoria AH 2 h, Taitopaja 2 AH, Taitopaja 2 LH
 • Pe 25.2 klo 8-12, Teoria LH 4 h
 • Ma 28.2 klo 8-15, Seminaari AH 4 h+ Teoria LH 3 h
 • Ti 1.3 klo 8-16, AH+LH simulaatio 1
 • Ke 2.3 klo 8-12, Taitopaja 3 (haavahoito)
 • Ma 21.3 klo 8-16, AH+LH simulaatio 2
 • Ma 28.3 klo 12-14, AH kertaus
 • Ti 29.3 klo 8-12, AH (8-10) +LH (10-12) loppukoe

Opiskeluaineisto

Ilola, Heikkinen, Hoikka, Honkanen ja Katomaa (toim.) 2013. Anestesiahoitotyön käsikirja. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim. Saatavissa Terveysportissa.
Niemi-Murola, Metsävainio, Saari, Vakkala ja Vahtera (toim.) 2016. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. eKirja Oppiportissa.
Saano ja Taam-Ukkonen 2018. Lääkehoidon käsikirja (luku Anestesia). SanomaPro.
Kalso ym. 2018. Kipu. (luvut Akuutti kipu: Vamman ja leikkauksen jälkeinen kipu: Lasten kivun lääkehoito ja akuutti kipu). eKirja Oppiportissa.
Ruskoaho ym. (toim). Farmakologia ja toksikologia (luku Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet: Anestesia-aineet ja puudutteet). eKirja Oppiportissa.
Leppäniemi, Kuokkanen, Salminen. 2018. Kirurgia. eKirja Oppiportissa.
Tapanainen, Heikinheimo, Mäkikallio (toim.) 2019. Naistentaudit ja synnytykset (Gynekologinen kirurgia). eKirja Oppiportissa. Anttila, Kanerva & Kuronen (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Woodhead & Fudge (edit.) 2012. Manual of perioperative care. An essential guide. Wiley-Blackwell, e-book (via Savonia Finna), s. 41- 79, 95-189, 219-319.
Muu opintojaksolla käytettävä materiaali, ml. suomen- ja englanninkieliset artikkelit.

Opintomaksu 150 euroa

Opiskelu 1.1.2022 jälkeen alkavissa opinnoissa on maksullista. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen 

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ajalla 1.10. - 15.12.2021. 

Katso Savonian tietosuojaohjeista, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

 • Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Ilmoittautuja hyväksyy peruutusehdot ilmoittautuessaan. 
 • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
 • Jos perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Maksu palautetaan vain, jos Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä).

Lisätiedot

 • Lehtori, opinto- ja uraohjaaja Mirja Halonen, mirja.halonen@savonia.fi 
 • Avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 10 op

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
150,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022 08:00

Päättyy:  

29.3.2022 12:00

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

www.savonia.fi