Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Sairaanhoitajan suomi

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSASKE500
Nimi
Sairaanhoitajan suomi
Nimi englanniksi
Finnish for Nurses
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä kirjallisesti oman alansa viestintätilanteissa (mm. kirjaaminen)
 • hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä
 • kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti
 • kommunikoida oman alan toimijoiden, myös potilaiden ja omaisten kanssa
 • kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.
Keskeiset sisällöt
 • kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • oman alan kirjallisuus
 • terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • työelämän kieli
 • keskitason (YKI 4) kielioppi
Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkkokurssille. Hän tekee harjoitustehtäviä itsenäisesti ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija katsoo videoita ja lukee materiaaleja sekä kirjallisuutta. Opiskelija tutustuu myös esimerkiksi muihin suomen kursseihin verkossa. Opettaja arvioi tehtävät elokuussa 2020. Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).

Toteutustavat
 • Tämä on 100 % verkkokurssi.
 • Se sisältää vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia arkena kello 9 - 16 välillä.
 • Voit aloittaa opintojakson silloin, kun se sinulle sopii. Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.
 • Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.8.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 26.8.2021 klo 23.59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.9.2021 mennessä.
 • Opintojakson tenttejä voi uusia monta kertaa opintojakson aikana 26.8.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

Hyväksytty(S) - Hylätty(0)

Materiaali

Materiaalit Moodlessa.

Oheislukemista:
- FINN LECTURA 2017. Työelämän suomea -kirjasarja.
https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/tyoelaman-suomea
- BESSONOFF S. - M. ja HÄMÄLÄINEN, E 2011. Aletaan ja jatketaan. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja
(suositellaan B1.2-tason kielitaitoa)

Yhteyshenkilö

Raatikainen Kukka-Maaria, kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

26.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi