Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Kuvantamistutkimukset potilaan hoitopolussa

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
CO21KESKUV
Nimi
Kuvantamistutkimukset potilaan hoitopolussa
Nimi englanniksi
Medical imaging in the patient care pathway
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • osaa kertoa eri kuvantamistutkimuksissa käytettävistä menetelmistä
 • osaa kertoa, kuvantamistutkimuksissa ja kuvantamisohjatuissa toimenpiteissä käytettävästä energiasta
 • osaa kertoa ionisoivan tai ionisoimattoman säteilyn erosta.
 • osaa säteilysuojelun perusperiaatteet
 • osaa ohjata potilaita yleisimpien kuvantamismenetelmien yhteydessä.
Keskeiset sisällöt
 • Eri kuvantamismenetelmien periaatteet (natiiviröntgentutkimus, tietokonetomografia, magneettitutkimus.
 • Angiografiatutkimus, isotooppitutkimus, hoito- ja toimenpideradiologia, ultraäänitutkimus.
 • Yleisimmät kuvantamisohjatut toimenpiteet.
 • Säteilysuojelun periaatteet.
 • Potilaan ohjaus, valmistelu ja jälkiseuranta kuvantamistutkimusten ja kuvantamisohjattujen toimenpiteiden yhteydessä.
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen, harjoitustehtävät, Moodle-tentit.
Itsenäinen opiskelu: aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

 • Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 14.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 8.8.2021, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.
 • Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 15.8.2021 mennessä.

 

Arviointiasteikko

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin/tenttiin.

 

Materiaali
Ilmoitetaan Moodlessa.
Edeltävät opinnot

Suositeltavaa, että oman alan ensimmäisen vuoden opinnot on suoritettu.

Yhteyshenkilö

Laitinen Kaija, Kaija.Laitinen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi