Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Sosiaalialan ammattilaisena ikääntyneiden parissa

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSOS
Nimi
Sosiaalialan ammattilaisena ikääntyneiden parissa
Nimi englanniksi
Working as a professional in social services with older people
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa jäsentää ihmisen ikääntymisen yksilöllisenä, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä ja tulevaisuuden haasteena.
 • osaa kuvata ikääntymisen muutoksia ja niiden tuomia haasteita.
 • osaa tukea eri tavoin kotona asumista ja toimintakyvyn kokonaisvaltaista ylläpitoa.
 • tietää vanhustyön palvelut, lainsäädännön ja keskeiset strategiset kehittämistavoitteet.
 • osaa toimia moniammatillisessa tiimissä ikääntyneiden tukemiseksi.
 • omaa valmiuksia keskustella kuolemasta ja surusta.
 • osaa kohdata ja tukea muistisairaita.
Keskeiset sisällöt
 • Ikääntyminen yksilöllisenä, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä
 • Toimintakyvyn ja ikääntymisen muutokset, voimavarat ja tuen tarpeet
 • Gerontologinen palveluohjaus
 • Kotona asumisen tukeminen
 • Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
 • Ikääntyneiden palvelut, sosiaaliturva ja palveluohjaus
 • Gerontologia ikääntymistä tutkivana tieteenä
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Kuoleman kohtaaminen
 • Muistisairaudet
 • Läheisverkosto ja omaishoito
Suoritustavat
 • Verkko-opintojaksolle osallistuminen: aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi
 • Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen, tentit
Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2021.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 6.6.2021 mennessä, jotta opinnot voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Heikkinen, Eino & Jyrkämä, Jyrki & Rantanen, Taina & Arpo, Aromaa 2020. Gerontologia. Oppiportti. e-kirja. Painettu versio on julkaistu vuonna 2013.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Kukkonen Kristiina, kristiina.kukkonen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi