Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Vastuullinen liiketoiminta (Ylempi AMK)

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESMJF9132
Nimi
Vastuullinen liiketoiminta (Ylempi AMK)
Nimi englanniksi
Corporate responsibility (Master level)
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tunnistaa organisaation yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet ja niiden merkitys menestyvässä liiketoiminnassa sekä oppia vastuullisen yritystoiminnan ja -viestinnän periaatteet ja kehittää yhteiskuntavastuullisen johtamisen taitoja. Opintojaksolla vastuullisuus-osaaminen kehittyy erilaisten organisaatioiden kokemusten sekä kehitettyjen käytäntöjen ja toimintamallien tutustumisen kautta. Opinnot auttavat ymmärtämään vastuullisuuden merkityksen organisaation maineelle sekä kilpailukyvylle ja antavat valmiuksia vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Keskeiset sisällöt
  • Organisaation yhteiskuntavastuun ulottuvuudet
  • Kestävä kehitys ja muut vastuullisuuden käsitteet
  • Yhteiskuntavastuuviestintä
  • Yhteiskuntavastuullisen toiminnan johtaminen
Suoritustavat
  • itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin
  • oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti
Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 8.6.2021 mennessä, jotta opinnot voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 8.6.2021 ja sulkeutuvat 31.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.9.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Materiaali ilmoitetaan verkkoalustalla.

Edeltävät opinnot

Alempi korkeakoulututkinto

Yhteyshenkilö

Lassila Hilkka, hilkka.lassila@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi