Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Alkoholijuomien perusteet

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESMMA300
Nimi
Alkoholijuomien perusteet
Nimi englanniksi
Introduction to world of wines, beers and spirits
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa perustiedot viinien ja alkoholijuomien eri tyyleistä. Kokonaisuudessa perehdytään viinien valmistuksen vaiheisiin, rypälelajikkeisiin ja niiden ominaispiirteisiin sekä keskeisiin viinialueisiin. Opiskelija oppii myös perustietoja väkeviin alkoholijuomiin, oluiden ja siidereiden eri tyyleihin, valmistukseen ja tarjoiluun liittyen. Opintojakso soveltuu kaikille aloille.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-osaa määritellä viinin viljelyn ja valmistuksen päävaiheet sekä ymmärtää miten viinin rakenne syntyy.
-tuntee yleisimmät viinialueet.
-osaa nimetä tunnetuimpia rypäleitä ja tunnistaa rypäleiden ominaisuuksia.
-tuntee erilaisia väkeviä ja mietoja alkoholijuomia sekä niiden valmistustapoja.
-tietää oluen ja siiderin valmistuksen ja tarjoilun perusperiaatteet sekä näiden yleisimmät tyylit.

Keskeiset sisällöt

- Yleistä alkoholijuomista ja historiasta
- viinin viljelyn ja valmistuksen periaatteet
- yleisimmät viinialueet
- yleisimmät/tunnetut rypäleet
- viinien ryhmittely
- väkevien alkoholijuomien valmistus ja tarjoilu
- oluiden ja siidereiden valmistus sekä yleisimmät tyylit
- alkoholijuomien tarjoilu

Suoritustavat

verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteereiden mukaisesti, verkkotentin suorittaminen hyväksytysti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 31.5.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 11.06.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 07.06.2021 ja sulkeutuvat 16.8.2021 klo: 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 14.9.2021 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 16.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Moodlen verkkomateriaali. Muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Vornanen Tanja, tanja.vornanen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

16.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi