Tapahtuman oletuskuva

Syksy 2021 Länsimaisen rytmimusiikin historiaa tanssinopettajaopiskelijoille

17.9.2021

Opintoihin ilmoittautuminen non-stop 16.8.2021 – 29.4.2022.   

Opintoihin kirjautuminen non-stop 17.9.2021 - 30.4.2022.            

Opintojen suorittaminen non-stop 17.9.2021 – 31.5.2022.

 

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija harjaantuu analysoimaan musiikkia sen monissa eri ilmenemismuodoissa itse kuunnellen ja tutkien.
  • Opiskelija hahmottaa musiikin kokonaisrakenteita, tahtilajeja sekä sen osatekijöitä ja kykenee sanallistamaan niitä.
  • Opiskelija ymmärtää musiikin yhteyden historiaan ja sen merkityksen tämän päivän musiikki-ilmiöihin.

Keskeinen sisältö

  • Kurssilla perehdytään länsimaisen rytmimusiikin rakenteisiin ja rytmiikkaan kuunnellen ja analysoiden sekä itse tehden.

Opintojen laajuus: 2 op

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Toteutus

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Videoyhteysmahdollisuus
- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 17.9.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 30.4.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 17.9.2021 ja sulkeutuvat 31.5.2022 klo: 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 10.6.2022 mennessä.

Opiskeluaineisto

Materiaalit ovat Moodle-kurssilla.

Lisätiedot

Sisältö ja toteutus: Salmela Marko, marko.salmela@savonia.fi

Ilmoittautuminen: campusonline@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.9.2021

Päättyy:  

31.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi