Tapahtuman oletuskuva

Sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä 10 op

17.1.2022

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021

Opinnot on tarkoitettu terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat lisätä kliinisen hoitotyön osaamistaan. Hakijalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan väistyneen opistoasteen sairaanhoitajan tutkintoa tai sairaanhoitajan, ensihoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan (AMK) –tutkintoa.

Opinnot edellyttävät sitoutumista läsnäolovelvoitteiseen teoriaopetukseen, tentteihin, taitopajoihin ja simulaatioihin. Ei sisällä harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • suunnitella ja toteuttaa ja arvioida sisätauteja, syöpätauteja, endokrinologisia ja neurologisia sairauksia sairastavien hoitoa eri hoitoympäristöissä
 • käyttää elinjärjestelmien kliinisen tutkimisen menetelmiä ja erilaisia mittareita potilaan tilan ja hoidon tarpeen arvioinnissa sekä toteutuksessa
 • selittää sisätautien, endokrinologisten ja neurologisten sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismeja ja osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa
 • selittää biologisten lääkkeiden vaikuttavauutta eri sairauksien hoidossa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan ja omaisten voimavaralähtöistä ohjausta ja psykososiaalista tukea sairauden eri vaiheissa
 • soveltaa ja analysoida näyttöön perustuvaa tietoa hoidossa ja terveyden sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä
 • toimia monialaisesti yhteistyössä sisätauteja, syöpää, endokrinologisia ja neurologisia sairauksia sairastavan potilaan hoitoketjussa ja kehittää näyttöön perustuvaa kliinistä hoitotyötä.

Keskeiset sisällöt

Tulehdukselliset sydänsairaudet, sydämen tahdistinhoidot, dialyysihoidot, lisämunuaisten ja aivolisäkkeen sairaudet ja endokrinologiset tutkimukset, vaikean lihavuuden hoito, tulehduksellisten suolistosairauksien lääke- ja avannehoito, erilaiset reumasairaudet, biologinen lääkehoito, hermosoluja vaurioittavat neurologiset sairaudet (ALS, MS) vaativa diabeteksen hoito ja hoitoteknologia, potilaan kliininen tutkiminen, näyttöön perustuva kliinisen hoitotyön kehittäminen, ravitsemushoito, voimavaralähtöinen ohjaaminen, monialaisuus. Lääkelaskenta. Oppimisen ja osaamisen reflektointi.

Suoritustavat

 • Tehtävien tekeminen, simulaatioihin(100%), seminaareihin(100%) ja taitopajoihin(100%) osallistuminen.
 • Kliinisen osaamisen arviointi OSCE-menetelmällä. Tentin ja lääkelaskujen(100% oikein) hyväksytty suorittaminen.
 • Englanninkieliseen materiaaliin perehtyminen ja sen käyttö oppimistehtävissä.
 • Osaamisen reflektointi.

Toteutustavat

Hybridi-toteutus: Materiaalit ja opetus sekä suomeksi että englanniksi.
Hybrid-implementation: Materials and lessons both Finnish and English.

Lähiopetuksen suunnitelma

Viikoittaiset tuntisuunnitelmat tarkentuvat myöhemmin.

Viikko 3 (17.-21.1.2022), yhteensä 11 h
- teoriaopetus, ravitsemus, lääkelaskukoe

Viikko 5 (31.1.-4.2.2022), yhteensä 16 h
- teoriaopetus, ravitsemus, EKG, lääkehoidon taitopaja

Viikko 8 (21.-25.2.2022), yhteensä 26 h
- teoriaoopeus, ravitsemus, EKG, simulaatiot

Viikko 9 (28.2.-4.3.2022), yhteensä 10 h
- teoriaopetus

Viikko 12 (21.-25.3.2022), yhteensä 7 h
- teoriaopetus ja kliinisen soveltamisen taitopaja

Viikko 13 (28.3.-1.4.2022) yhteensä 32 h
- teoriaopetus, ravitsemus, potilaan kliininen tutkiminen -taitopaja, näyttökoe

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

Käypähoitosuositukset sekä muu erikseen sovittava suomen- ja englanninkielinen materiaali

Opintomaksu
Opintomaksu on 150 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Peruutusehdot 
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta:
  • Marja-Anneli Hynynen, marja-anneli.hynynen@savonia.fi
  • Tiina Mäkeläinen, tiina.makelainen@savonia.fi
  • Mirja Halonen, mirja.halonen@savonia.fi
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:55
150,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

1.4.2022

Lisätiedot

www.savonia.fi