Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (Ylempi AMK)

31.5.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESPAA
Nimi
Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (Ylempi AMK)
Nimi englanniksi
Decision support tools for responsible solutions (Master level)
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tietää osallistavan suunnittelun ja päätösanalyysin perusteet
 • ymmärtää päätöstukimenetelmien ominaispiirteet ja rajoitukset
 • ymmärtää vastuullisuuden merkityksen päätöksenteossa
 • osaa arvioida kriittisesti päätösongelmaa, käytössä olevia päätöstukimenetelmiä ja valita oikean menetelmän oikeaan ongelmaan
 • osaa soveltaa yhtä valitsemaansa menetelmää käytäntöön
 • tuntee päätöstukityökalujen kirjon
 • kurssin suoritettuaan opiskelija saa työkalujen käyttöoikeuden vuodeksi omiin projekteihinsa tai opinnäytetyöhönsä
Keskeiset sisällöt
 • osallistava suunnittelu ja päätöstukimenetelmien perusteet
 • vastuullisuus päätöksenteossa
 • yhteiskehittämisen työpajamenetelmät
 • A’WOT-menetelmä: SWOT-analyysin ja monitavoitteisen päätösanalyysin hybridimenetelmä
 • InTo-työkalu: Portfolioanalyysi innovaatioaihioiden valintaa
 • PRIA-menetelmä (Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security) vaikuttavuuden nopea ennakkoarviointimenetelmä inhimillisen turvallisuuden hankkesiin
 • QFD-menetelmä: tuoteominaisuuksien valinta tuote- ja palvelukehityksessä
 • muita menetelmiä tarpeen mukaan
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat
 • 100 % verkkokurssi (Moodle)
 • Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 31.05.2021.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.06.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 10.06.2021 ja sulkeutuvat 31.07.2021 klo: 11:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.08.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

Hyväksytty(S) - Hylätty(0)

Materiaali

Sisällöt, materiaalit ja linkit ulkopuolisiin aineistoihin ja työkaluihin kaikki Moodlessa.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Kajanus Miika, miika.kajanus@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

31.5.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi