Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Nautojen hyvinvoinnin mittaaminen

23.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESNHM
Nimi
Nautojen hyvinvoinnin mittaaminen
Nimi englanniksi
Monitoring of Cattle Welfare
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan nautojen hyvinvoinnin arviointiin ja mittaamiseen erilaisilla menetelmillä.

Opiskelija tuntee tapoja mitata naudan syömis-, juomis- ja märehtimiskäyttäytymistä, pötsin pH:ta, kiimakäyttäytymistä, utare- ja sorkkaterveyttä, kasvua ja kuntoluokkaa.

Hän tuntee mittalaitteiden tekniset periaatteet ja osaa innovoida uusia naudan hyvinvoinnin mittaustapoja.

Keskeiset sisällöt

Nautojen syömis-, juomis ja märehtimiskäyttäytyminen, pötsin pH:n mittaaminen, kiiman ja astumisen seuranta, utare- ja sorkkaterveyden mittaaminen, kasvun ja kehityksen mittaaminen.

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat
  • Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 16.6.2021.
  • Opintojaksolle täytyy kirjautua 30.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
  • Tehtävien palautusalustat avautuvat 23.6.2021 ja sulkeutuvat 15.8.2021 klo 23.55, jolloin tehtävien on oltava palautettu.
  • Viikolla 33 on webinaari, joka on yksi arvioitavista tehtävistä.
  • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 13.9.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Opintojaksolla annettava materiaali

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Kämäräinen Hilkka, hilkka.kamarainen@savonia.fi

Kärkkäinen Leena, leena.karkkainen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

23.6.2021

Päättyy:  

15.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi