Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Lean-johtamisen jatkokurssi

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi 
4 CO21KESLEJA
Nimi
Lean-johtamisen jatkokurssi
Nimi englanniksi
Lean Management Advanced
Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet

 Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Tällä lean-johtamisen jatkokurssilla syvennät perustason lean-osaamistasi. Kurssilla syvennyt lean-työkalujen ja -menetelmien soveltamiseen ja leaniin johtamismenetelmänä. Tavoitteena on, että pystyt soveltamaan oppimaasi tehokkaampien tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelussa sekä laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa soveltaa leanin periaatteita ja työkaluja organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
-osaa laatia arvovirtakuvauksen
- ymmärtää Lean Six Sigma -menetelmän ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet

Keskeiset sisällöt
- Syventyminen lean-työkaluihin ja niiden soveltamiseen, esim. kata ja arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping)
- Lean Six Sigma -lähestymistavan ja tilastollisen prosessinohjauksen perusteet
Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen,
itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, verkkotentti

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 7.6.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 4.7.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 14.6.2021 ja sulkeutuvat 15.8.2021 klo 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2020 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 15.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

 

Materiaali
Moodleen koostettu luentomateriaali
- teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita ja verkkosivustoja (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi
Edeltävät opinnot

- Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: Lean-johtamisen peruskurssi (5 op) tai muulla tavoin hankitut perustiedot lean-johtamisesta

Yhteyshenkilö

Suuronen Niina, Niina.Suuronen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

15.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi