Tapahtuman oletuskuva

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä, Kuopio 10 op

17.1.2022

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021

Opinnot on tarkoitettu terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat lisätä mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamistaan. Hakijalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan väistyneen opistoasteen sairaanhoitajan tutkintoa tai sairaanhoitajan, ensihoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan (AMK) –tutkintoa.

Opinnot edellyttävät sitoutumista läsnäolovelvoitteiseen teoriaopetukseen, tentteihin, taitopajoihin ja simulaatioihin. Ei sisällä harjoittelua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida mielenterveys- ja päihdeongelmaa kokemuksellisena ilmiönä elämänkulun eri vaiheissa
 • analysoida ajankohtaisia mielenterveys- ja päihdehoitotyön ilmiöitä ja trendejä
 • käyttää monipuolisesti ja tarpeenmukaisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyön arviointi-, ohjaus- ja auttamismenetelmiä
 • käyttää erityisiä mielenterveyden edistämisen menetelmiä asiakkaan mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi
 • soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
 • arvioida omaa ammatillista osaamistaan ja kehitystarpeitaan
 • osaa mielenterveys-ja päihdetyössä käytettävän lääkityksen ja tarvittavat lääkelaskut.

Keskeiset sisällöt

Mielenterveystyön taidot ja osaaminen 5op.
Mielen hyvinvoinnin edistäminen elämänkulun eri vaiheissa. Mielenterveyshoitotyön uudistuvat palvelut. Hoidon tarpeen arviointi mielenterveyshäiriöissä ja kriiseissä. Asiakkaiden tukeminen itsehoitoon. Psyykkinen kriisi / mielenterveyshäiriö asiakkaan kokemuksena. Kriisit ja kriisien hoitotyö. Itsetuhoisen ihmisen auttaminen, itsemurhavaaran arviointi ja itsemurhaa yrittäneen hoitotyö. Psykoedukaatio, koulutuksellinen perhetyö ja läheisten osallistaminen potilaan hoitoon. Psykoterapiamenetelmät. Pakon käytön vähentäminen mielenterveyshoitotyössä. Tehostettu läsnäolo auttamismenetelmänä. Eritystä tukea tarvitsevien ryhmien mielenterveyshoitotyö. Skitsofreniaa sairastavien potilaiden elämänlaadun edistäminen.

Päihdetyön taidot ja osaaminen 5op.
Päihdehäiriö/riippuvuus asiakkaan kokemuksena. Päihdehoitotyön palvelut elämänkulun eri vaiheissa. Hoidon tarpeen arviointi päihdehäiriöissä ja riippuvuusongelmissa. Asiakkaiden tukeminen itsehoitoon. Erilaiset riippuvuudet ja riippuvuuksien hoitotyö. Motivoiva toimintatapa päihdehoitotyössä. Eritystä tukea tarvitsevien ryhmien hoitotyö. Lääkelaskenta. Oppimisen ja osaamisen reflektointi.

Suoritustavat

 • Lähiopiskeluun, taitopajoihin (100%), simulaatioihin (100%) ja tutoriaalityöskentelyyn (100%) osallistuminen.
 • Englanninkieliseen materiaaliin perehtyminen ja sen käyttö oppimistehtävissä.
 • Oppimistehtävien suorittaminen.
 • Tentin ja lääkelaskujen (100% oikein) hyväksytty suorittaminen.
 • Osaamisen reflektointi.

Toteutustavat

Toteutetaan vain suomen kielellä (Implementation only in Finnish)
Läsnäolovelvoitteinen opetus Kuopiossa, Microkadun kampuksella, lisätietoja annetaan opintojakson alussa.

Lähiopetuksen suunnitelma

Viikoittaiset tuntisuunnitelmat tarkentuvat myöhemmin.

Viikko 3 (17.-21.1.2022), yhteensä 12 h
- teoriaa ja tutoriaalit

Viikko 5 (31.1.-4.2.2022), yhteensä 16 h
- teoriaa, tutoriaalit ja taitopaja

Viikko 8 (21.-25.2.2022), yhteensä 18 h
- teoriaa, tutoriaalit, simulaatiot ja taitopaja

Viikko 9 (28.2.-4.3.2022), yhteensä 22 h
- teoriaa, tutoriaalit, simulaatiot, taitopaja ja tentit

Viikko 12 (21.-25.3.2022), yhteensä 10 h
- teoriaa, tutoriaalit ja taitopaja

Viikko 13 (28.3.-1.4.2022) yhteensä 6 h
- teoriaa, tutoriaalit ja tentti

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

ANTIKAINEN R. & RANTA, M. (toim) 2008. Kohti vastavuoroisuutta. Psykoterapeuttinen hoitosuhde. Kustannusyhtiö Duodecim Oy TAI Lindberg M, Louheranta O, Mustonen K, Salo O, Stenius J. (toim.) 2015. Psykoterapeuttinen hoitosuhde. Kustannus oy Duodecim Oy.
PARTANEN, Airi, HOLMBERG, Jan, INKINEN, Maria., KURKI, Marjo. & SALO-CHYDENIUS, Sisko. 2015. Päihdehoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki. (ei luku 3).
NORDLING, Esa & TOIVIO, Timo. 2013. Mielenterveyden psykologia. Helsinki. Edita. (luvut 3, 4 ja 8) tai HUTTUNEN Matti, KALSKA Hely. (toim.) 2015 tai 2012. Psykoterapiat. Kustannus oy Duodecim Oy. (luvut 1-8 ja 23-26) (vanhemmassa versiossa luvut 22-25).
ASTON V. & COFFEY, M. 2012. Recovery: What mental health nurses and service users say about the concept of recovery. Journal Psychiatric and Mental Health Nursing, 19 (3), 257-263.

Muut ajankohtaiset englanninkieliset tutkimusartikkelit/oppikirjat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opintomaksu
Opintomaksu on 150 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Peruutusehdot 
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta:
  • Jukka Aho, jukka.aho@savonia.fi
  • Mirja Halonen, mirja.halonen@savonia.fi
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:55
150,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

1.4.2022

Lisätiedot

www.savonia.fi