Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Kansantalous

5.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Kansantalous

Nimi englanniksi: Economics

Koodi: 4 CO22KMMA200

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeiset kansantalouden ilmiöt ja niiden väliset riippuvuudet.
 • ymmärtää kansantalouden kokonaisuuden toimintaa.
 • osaa arvioida kansantalouden ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia yrityksille ja kuluttajille.
 • osaa etsiä luotettavaa kansantaloudellista tietoa.
 • osaa arvioida kriittisesti käytävää kansantaloudellista keskustelua.

Keskeinen sisältö

 • Kansantaloustieteen peruskäsitteet
 • Joustot
 • Kansantalouden tilinpidon perusteet
 • Talouskasvu
 • Suhdannevaihtelut
 • Kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino ja keinot niiden saavuttamiseksi

Suoritustavat

- Itsenäinen opiskelu verkossa, nauhoitetut luennot, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 5.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.2.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 5.1.2022 ja sulkeutuvat 8.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 13.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: Lindholm, T & Kettunen, J. Kansantalous. Edita. Helsinki tai samojen kirjoittajien uudempi teos Globaali kansantalous

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Salopelto Timo, timo.salopelto@savonia.fi

 

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

8.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi