Tapahtuman oletuskuva

Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (Ylempi AMK) 5 op

5.1.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tietää osallistavan suunnittelun ja päätösanalyysin perusteet.
 • ymmärtää päätöstukimenetelmien ominaispiirteet ja rajoitukset.
 • ymmärtää vastuullisuuden merkityksen päätöksenteossa.
 • osaa arvioida kriittisesti päätösongelmaa, käytössä olevia päätöstukimenetelmiä ja valita oikean menetelmän oikeaan ongelmaan.
 • osaa soveltaa yhtä valitsemaansa menetelmää käytäntöön.
 • tuntee päätöstukityökalujen kirjon.
 • saa työkalujen käyttöoikeuden vuodeksi omiin projekteihinsa tai opinnäytetyöhönsä.

Keskeinen sisältö

 • osallistava suunnittelu ja päätöstukimenetelmien perusteet
 • vastuullisuus päätöksenteossa
 • yhteiskehittämisen työpajamenetelmät
 • A’WOT-menetelmä: SWOT-analyysin ja monitavoitteisen päätösanalyysin hybridimenetelmä
 • InTo-työkalu: Portfolioanalyysi innovaatioaihioiden valintaan
 • PRIA-menetelmä (Prospective Rapid Impact Assessment for Human Security) vaikuttavuuden nopea ennakkoarviointimenetelmä inhimillisen turvallisuuden hankkeisiin
 • QFD-menetelmä: tuoteominaisuuksien valinta tuote- ja palvelukehityksessä
 • muita menetelmiä tarpeen mukaan

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 5.1.2022 ja sulkeutuu 15.5.2022.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali: Sisällöt, materiaalit ja linkit ulkopuolisiin aineistoihin ja työkaluihin kaikki Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Tarkistamme tiedot ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: Miika Kajanus, miika.kajanus@savonia.fi
 • Ilmoittautumisen osalta: Arja Hiltunen, arja.hiltunen@savonia.fi, avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

15.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi