Opiskelua Savoniassa

Polkuopinnot kevät 2022: Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, 60 op

12.1.2022 08:00

Savonia-ammattikorkeakoulu

Sosionomin polkuopinnot on tarkoitettu sosiaalialasta kiinnostuneille, joiden tavoitteena on opiskella sosionomin (AMK) -tutkinto.

Sosionomit ovat hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjiä elämänkaaren eri vaiheissa. Savoniassa sosionomikoulutuksen aikana saat asiantuntevan ja työelämän tarpeisiin vastaavan osaamisen. Valmistuttuasi osaat uudistaa hyvinvointipalveluja, ja kehittää yhteisöllisiä ja osallistavia toiminta- ja tukimuotoja eri väestöryhmien tarpeisiin. Toimit eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tuet heitä muuttuvissa elämäntilanteissa sekä arjen haasteissa.

Sosionomina tiedät hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavan palvelujärjestelmän, sosiaaliohjauksen ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen muodot sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt. Sosionomien erikoisosaaminen liittyy elämänkaaren eri vaiheisiin, asiakasryhmiin sekä työmenetelmiin. Sosiaaliala on jatkuvasti muuttuva palveluala. Palveluja tuotetaan yhä asiakaslähtöisemmin ja eri palveluntuottajien sopimuksiin ja keskinäiseen yhteistyöhön perustuen. Saumattomat palveluketjut ja verkostoituva palveluntuotanto edellyttävät uudenlaista osaamista, toimintojen yhteensovittamista, työnjaon tehokkuutta ja vaikuttavuuden huomioimista. Koulutuksen aikana saat asiantuntevan ja työelämätarpeisiin vastaavan osaamisen.

Tavoitteet
Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen tavoitteena on suorittaa tutkinto-ohjelman opintoja vähintään 60 opintopistettä. Sen jälkeen voit joustavasti hakea tutkinto-opiskeluoikeutta ja jatkaa opintoja samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijana. 

Sisältö
Polkuopinnot koostuvat tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta, pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden opinnoista. Opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijaryhmän mukana. Tutustu tutkinto-ohjelmaan, opetussuunnitelmaan ja opintojaksokuvauksiin.

Huom! Jos sinulla on aiemmin hankittua tutkinto-ohjelmaan soveltuvaa osaamista, hyväksiluettuja opintoja ei lasketa polkuopintojen 60 op:n kertymään. Aiemmin hankittu, soveltuva osaaminen huomioidaan tutkinto-opiskelussa. Polkuopintojen opiskeluoikeusaika on kalenterivuosi 12.1.2022 – 11.1.2023.

Toteutus
Opiskelu alkaa 12.1.2022 Savonian Microkadun kampuksella Kuopiossa. Kevään 2022 alustavat lähiopetuspäivät ovat ke – pe viikoilla 2, 5, 11, 17 ja 20. Opinnot toteutetaan tutkivan oppimisen periaatteella. Opiskelussa ja oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja itseohjautuvuutta, jotka ovat sosionomin ammatissa keskeistä osaamista. Opetuksessa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit ja ammattitaitoa edistävät harjoittelut. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone. Polkuopiskelu vaatii tavoitteellista otetta. Opiskelija sitoutuu päätoimiseen opiskeluun, opintojen tavoitteisiin ja opiskelun aikatauluihin. Osa opinnoista on ajasta ja paikasta riippumatonta.

Opintomaksu
Vuosimaksu on 350 € ja se antaa 12 kuukauden avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Lisäksi joissakin opintojaksoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Polkuopintojen aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 8.-9.12.2021. Ilmoittautuminen alkaa 8.12. klo 9.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

  • Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Ilmoittautuja hyväksyy peruutusehdot ilmoittautuessaan. 
  • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
  • Jos perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä).

Lisätietoja

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

Tervetuloa Savoniaan!

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen polkuopintoihin

Ilmoittautuminen ei ole saatavilla tällä hetkellä, mutta voit ilmoittautua jonotuslistalle.
Ilmoittautuminen päättyy 9.12.2021 23:59
350,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

12.1.2022 08:00

Päättyy:  

31.12.2022

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi