Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESVAST
Nimi
Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka
Nimi englanniksi
Sustainable Purchasing and Logistics
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yrityksen keskeiset logistiset toiminnot ja hankintatoimen, kuljetuksen sekä varastoinnin roolit ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen liiketoiminnalle. Opiskelija osaa pohtia vastuullisuutta logistiikan näkökulmista. 

Keskeiset sisällöt

1. Logistinen ketju
2. Vastuullinen logistiikka
3. Hankintatoimi
4. Kuljetukset ja varastointi
5. Digilogistiikka

Suoritustavat
  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, oppimistehtävien tekeminen ja itsenäinen opiskelu sekä verkko-aineistoihin perehtyminen
  • Verkkotentit
Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.7.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Opetusmateriaali jaetaan Moodle-kurssilla.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Huopainen Armi, armi.huopainen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi