Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESHVT
Nimi
Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä
Nimi englanniksi
Wellbeing technology in social and healthcare in ubiquitous learning environments
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Hyvinvointiteknologian verkkokurssilla perehdyt erilaisiin teknologisiin sovelluksiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä. Opintojakso antaa perusvalmiudet hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen asiakastyössä ja ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet palveluprosessissa. Opintojaksolla hyödynnetään uusia pedagogisia ratkaisuja oppimisen mahdollistamiseksi. Tule ubiikkiin oppimisympäristöön oppimaan kanssamme uusinta hyvinvointiteknologiaa.
Kurssi soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveysalojen sekä tekniikan alan opiskelijoille, mutta myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Opiskelija
- Ymmärtää keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet
- Ymmärtää hyvinvointiteknologian osa-alueet
- Ymmärtää robotiikan mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla
- Osaa hyödyntää, käyttää ja soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- Osaa soveltaa jotakin teknologiaa asiakkaan palveluprosessissa
- Tietää hyvinvointiteknologian uusimmat kehityssuunnat

Keskeiset sisällöt

-Johdanto hyvinvointiteknologiaan
-Keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet ja sovellukset
-Robotiikka sosiaali- ja terveysalalla
-Hyvinvointiteknologia asiakastyössä
-Virtuaaliset oppimisympäristöt oppimisen tukena
-Tulevaisuuden teknologia

Suoritustavat

-verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen,
-itsenäinen opiskelu: verkkoluennot ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
-Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021. Opintojaksolle täytyy kirjautua 8.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
-Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
-Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus viimeistään 15.9.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Moodlessa annettu materiaali

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Kaija-Kortelainen Minna, minna.kaija-kortelainen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi