Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape jatkokurssi

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESEK4000
Nimi
3D-suunnittelua pilvessä – Onshape jatkokurssi
Nimi englanniksi
3D-modelling in cloud – Onshape extended course
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojakso on jatkoa Onshape-ohjelmistoa käsittelevälle peruskurssille, jonka suorittaminen, tai vastaavien tietojen omaaminen, on edellytys tälle opintojaksolle osallistumiseen. Opintojaksolla käsitellään ohjelmiston edistyneempiä piirteitä tavoitteena sen ammattimainen hallinta työelämässä tarvittavien suunnittelijan taitojen osalta.
Kurssi soveltuu myös kulttuurialan opiskelijoille ja monialaisesti kaikille 3D-suunnittelusta ja sen pilvipohjaisista sovelluksista (SaaS, Software as a Service) kiinnostuneille opiskelijoille ja työssään aiheeseen liittyvää tietoa ja osaamista tarvitsevitseville henkilöille, joilla on jo perusosaaminen kolmiulotteisesta piirremallinnuksesta.
Opiskelija
-ymmärtää piirrepohjaisen mallinnuksen ammattimaisen käytön vaatimukset
-osaa käyttää Onshape-ohjelmiston ominaisuuksia tehokkaasti
-osaa toteuttaa 3D-mallinnukset sekä niihin liittyvät dokumentit laadukkaasti
-osaa mallintaa ohutlevyrakenteita ja monitasoisia kokoonpanoja
-osaa laatia ammattimaisen valmistusdokumentaation
-osaa muokata ohjelmiston näkymiä ja käyttöliittymää
-osaa hyödyntää ulkopuolisia applikaatioita

Keskeiset sisällöt

-Edistynyt mallintaminen ja dokumenttien hallinta
-Näkymien ja materiaalien kustomointi-Konfiguraatiot
-Ohutlevyrakenteiden mallintaminen
-Edistynyt kokoonpanojen hallinta
-Valmistus- ja kokoonpanopiirustukset
-Kustomoitujen piirteiden käyttö
-Käyttöliittymän muokkaus-Ulkopuoliset applikaatiot - App Store

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkotehtävien ja teematenttien suorittaminen ja henkilökohtaisen harjoitustyön suorittaminen. Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu teematentti ja jotka on suoritettava järjestyksessä. Teematentin suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan teeman opiskelulle. Teematentin voi uusia kahdesti, mutta ennen uusintaa on pakollinen kolmen päivän karenssi. Harjoitustyön arvosanaa on mahdollista korottaa, mutta se täytyy tehdä opintojakson toteutuksen aikana. Opintojakson päättymisen jälkeen harjoitustöitä ei enää oteta vastaan.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
-Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
-Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 17.9.2021 mennessä. 
-Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

-Hietikko Esa: 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape, BOD 2017
-https://www.onshape.com/learn/learn-cad  
-suomenkielistä opetusmateriaalia ja videoita jaetaan Moodlen kautta

Edeltävät opinnot

3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi tai vastaavat tiedot

Yhteyshenkilö

Urpilainen Arto, arto.urpilainen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi