Päivänkakkara.

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena, 5 op

1.10.2021

Verkko-opinnot

Tämä Green Care -opintokokonaisuus täyttää luontohoivan ja luontovoiman laatumerkin edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja –toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät.

Osaamistavoitteet
Opiskelija 
- ymmärtää mitä Green Care on
- tunnistaa alan itsesäätelyn osa-alueet ja toimintaan liittyvät keskeiset lait
- tietää Green Caren merkityksen ihmisen hyvinvoinnin osatekijänä
- tuntee Green Care toimintaa Suomessa
- saa valmiudet hyödyntää Green Carea eri asiakasryhmien palveluissa
- osaa arvioida eläinten ja ympäristön soveltuvuutta Green care toimintaan
- osaa huolehtia Green Caressa käytettävien eläinten hyvinvoinnista
- saa valmiudet suunnitella Green Care toimintaa
- tiedostaa Green Care –toimintaan liittyvät laatutekijät ja alan omat laatukriteerit
- osaa määritellä omaa luontosuhdetta ja tunnistaa erilaisia luontosuhteen muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä
- osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja huomioida niiden vaikutuksia

Keskeiset sisällöt
- Green Care käsitteet ja peruselementit ja toiminta
- Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus
- yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta
- tutustuminen Green Care -toimijoihin
- Green care-toiminnan suunnittelu
- Green Care -laatumerkit

Toteutus
Kurssi alkaa 1.10.2021 ja päättyy 30.4.2022. Edeltäviä opintoja ei vaadita.
Verkko-opintojakson suoritukseen sisältyy
- aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin
- toisten näkökulmien kommentointi
- itsenäistä opiskelua
- verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
- itsenäisen opintokäynti

Opiskeluaineisto ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko on hyväksytty (S) - hylätty (0).

Opintomaksu
Koulutus on maksuton.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.9.2021 - 31.1.2022. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. Mikäli haluat perua ilmoittautumisesi, niin ilmoita siitä mahdollisimman pian avoinamk@savonia.fi.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta: lehtorit Katriina Pylkkänen, katriina.pylkkanen@savonia.fi tai
   Susanne Hämäläinen, susanne.hamalainen@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Ajankohta

Alkaa:  

1.10.2021

Päättyy:  

30.4.2022

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi