Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESLUT
Nimi
Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät
Nimi englanniksi
Research Methods in Natural Resources Sector
Laajuus
5 op
Arviointiasteikko
0 - 5
Osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi
- osaat tutkimuksen peruskäsitteet sekä ymmärrät tutkimuksen prosessin vaiheet ja niiden merkityksen tutkimuksen teossa
- osaat hyödyntää luonnonvara-alan tutkimustietoa ja arvioida tutkimussuunnitelmia ja -tuloksia kriittisesti
- omaat valmiuksia ratkaista tutkimusongelmia, valita eri tilanteisiin soveltuvia tutkimus- ja analyysimenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta alan käytänteiden mukaisesti sekä käytännönläheisesti
Keskeiset sisällöt
tieteen rooli alalla, mm. tutkimusorganisaatiot, tiedon hankinta ja tieteelliset artikkelit
- tutkimuksen prosessi (mm. tutkimusongelman asettelu, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen raportointi)
- tutkimusmenetelmien ja tilastotieteen peruskäsitteet
- tutkimuksen arviointi (mm. validiteetti, reliabiliteetti, luotettavuus, eettisyys)
- tutkimusviestintä (mm. alan käytänteiden mukainen raportointi, maallikoille suunnattu viestintä tutkimuksesta)
Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen kuuntelu ja aineistoihin perehtyminen, tehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat
- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 31.5.2021. Opintojaksolle täytyy kirjautua 13.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 17.9.2021 mennessä.
- Opintojakson viikkotenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana.
Materiaali
---
Edeltävät opinnot

---

Yhteyshenkilö

Wahlroos Heli, Heli.Wahlroos@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi